Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

Instrument „Łącząc Europę” (CEF), jest to nowy instrument finansowy, centralnie zarządzany przez Komisję Europejską, który zastąpił dotychczasowy Fundusz TEN-T. Celem CEF-u jest wspieranie projektów infrastrukturalnych w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych. W sektorze transportu obejmuje projekty mające na celu:

 • Zwiększenie połączeń z miejscami zagrożonymi wykluczeniem, tworzenie wspólnych inwestycji między państwami,
 • Zapewnienie zrównoważonego i efektywnego transportu w dłuższym okresie czasu, stworzenie nowoczesnych sieci szybkich kolei,
 • Budowa dogodnych połączeń pomiędzy portami lotniczymi a miastami za pomocą sieci kolejowych,
 • Zakończenie budowy sieci bazowej TEN-T do 2030r. poprzez stworzenie nowej oraz istotną modernizację i odtworzenie istniejącej infrastruktury.

Finansowanie będzie skupiało się na 9 głównych korytarzach transportowych, które razem utworzą bazową sieć transportu:

 • Korytarz bałtycko-adriatycki,
 • Korytarz Morze Północne-Bałtyk,
 • Korytarz Śródziemnomorski,
 • Korytarz skandynawsko-śródziemnomorski,
 • Korytarz Ren-Alpy,
 • Korytarz atlantycki,
 • Korytarz Morze Północne-Morze Śródziemne,
 • Korytarz Ren-Dunaj.

Nowa sieć bazowa ma zostać stworzona do 2030r. i połączy 94 główne porty morskie Europy (połączenia kolejowe i drogowe) oraz 38 kluczowych portów lotniczych. 15 000 km linii kolejowych zostanie przystosowanych do dużych prędkości. Zostanie zrealizowanych 35 dużych projektów trans granicznych, które mają na celu usunięcie tzw. wąskich gardeł.

Budżet na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld euro, z czego 11,3 mld euro pochodzić będzie z Funduszu Spójności.

Dofinansowanie w ramach funduszu „ Łącząc Europę” przyznawane jest poprzez konkursy organizowanych przez Komisję Europejską na podstawie Programu Wieloletniego (MAP) oraz Programu Rocznego (AP). W procedurze konkursowej mogą brać udział podmioty ze wszystkich Państw Członkowskich UE, jednak wymogiem jest aby wnioski aplikacyjne zostały wcześniej zaakceptowane przez państwo pochodzenia (w Polsce akceptacji dokonuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Procedura wnioskowania rozpoczyna się w momencie opublikowania przez Komisję Europejską zaproszeń do składania wniosków, które określają zasady aplikowania oraz opisują priorytety wsparcia. Po publikacji zaproszeń i jednocześnie przed terminem składania wniosków organizowany jest w Brukseli dzień informacyjny, podczas którego prezentowane są wszystkie najważniejsze informacje związane z konkursami. Zasady oceny oraz wyboru projektów publikowane są przez Komisję Europejską w zaproszeniach i w programach prac. Złożone wnioski przechodzą dwustopniową ocenę. W ramach pierwszego etapu są one weryfikowane przez zewnętrznych ekspertów zaproszonych przez Komisję. Następnym etapem jest ocena z punktu widzenia celów Unii Europejskiej, którą przeprowadzają służby Komisji Europejskiej. Na podstawie dokonanych ocen sporządzana jest lista projektów, które otrzymają wsparcie ze środków unijnych.

przejdź do archiwum

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top