Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Założenia programu

Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) jest nowym instrumentem finansowym, który zastąpił dotychczasowy Fundusz TEN-T. Celem CEF-u jest wspieranie projektów infrastrukturalnych w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Instrumentu CEF.

W sektorze transportu CEF obejmuje projekty, które mają na celu:

  • zwiększenie połączeń z miejscami zagrożonymi wykluczeniem, tworzenie wspólnych inwestycji między państwami
  • zapewnienie zrównoważonego i efektywnego transportu w dłuższym okresie czasu, stworzenie nowoczesnych sieci szybkich kolei
  • budowę dogodnych połączeń pomiędzy portami lotniczymi a miastami za pomocą sieci kolejowych
  • zakończenie budowy sieci bazowej TEN-T do 2030 r. poprzez stworzenie nowej oraz istotną modernizację i odtworzenie istniejącej infrastruktury.

Budżet na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld euro, z czego 11,3 mld euro pochodzić będzie z Funduszu Spójności.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top