Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Zgłaszanie nieprawidłowości

CUPT w swojej działalności kieruje się zasadami efektywności, przejrzystości i etyki.

W związku z tym udostępniamy proste narzędzie do zgłaszania podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości we wdrażaniu projektów z zakresu transportu będących pod nadzorem CUPT lub w realizowanych w CUPT procesach.

Nieprawidłowość można zgłosić:

 • w postaci elektronicznej – za pośrednictwem dedykowanego formularza zgłoszeniowego: https://sygnalista.cupt.gov.pl/ , który zapewnia anonimowość oraz umożliwia przekazywanie korespondencji lub dedykowanego adresu poczty elektronicznej: naduzycia@cupt.gov.pl lub
 • w postaci papierowej – zgłoszenie należy przesłać na adres: CUPT, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, a na kopercie umieścić dopisek: „Zgłoszenie nieprawidłowości” lub
 • ustnie – telefonicznie pod nr telefonu +48 532 357 393 lub za pośrednictwem bezpośrednich spotkań po wcześniejszym umówieniu spotkania.

CUPT rozpatruje zgłoszenia dotyczące projektów z zakresu transportu w ramach następujących programów:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ),
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 (POPW),
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS),
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW),
 • Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO),
 • Instrument „Łącząc Europę” 2014-2020 (CEF) i 2021-2027 (CEF2)

oraz zgłoszenia dotyczące podejrzenia naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wewnętrznych przepisów oraz reguł funkcjonowania w CUPT.

Zgłoszenia można dokonać anonimowo – takie zgłoszenia będą rozpatrywane, jednak w przypadku zgłoszeń, które będą niepełne i nie będzie możliwości kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu uzupełnienia informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać wyjaśnione.

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Zgłoszenie odbierze wyznaczony pracownik Departamentu Kontroli i Audytu. Dane osoby zgłaszającej podlegają ochronie w trakcie oraz po zakończeniu postępowania, a osoby rozpatrujące zgłoszenie powstrzymują się przed ustalaniem personaliów osoby, która przekazała zgłoszenie o nieprawidłowości w sposób anonimowy.

Wszystkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami CUPT oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top