Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Priorytety i działania

Projekty transportowe, za których finansowanie odpowiada CUPT, są realizowane w ramach czterech priorytetów:

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Pula dostępnych środków -16 841,3 mln euro

Wsparcie finansowe inwestycji z zakresu:

 • rozwoju drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach
 • niskoemisyjnego transportu miejskiego, transportu śródlądowego, morskiego i intermodalnego
 • poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym

Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Działanie 4.2.Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżacych poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Pula dostępnych środków – 2 925 mln euro dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 75,4 mln euro dla regionów lepiej rozwiniętych

Wsparcie finansowe inwestycji z zakresu:

poprawiający przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice i trasy wylotowe).

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Przewidywana pula dostępnych środków – 5 009,7 mln euro

Wsparcie finansowe inwestycji z zakresu:

 • poprawia stanu połączeń kolejowych między głównymi miastami Polski
 • modernizacja istniejących szlaków kolejowych w sieci TEN-T, ale także poza nią (połączenia do sieci, odcinki łączące ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze)
 • kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych
 • połączeń kolejowych w miastach (koleje miejskie)
 • linie stanowiące element połączeń portów morskich i lotniczych z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz połączeń platform multimodalnych

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Przewidywana pula dostępnych środków – 2 299,2 mln euro

Wsparcie finansowe inwestycji z zakresu:

 • zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego i rozwoju systemu transportu publicznego w miastach
 • zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach
 • poprawy płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych

Działanie 11.4 – Transport miejski (POIiŚ.11.4/1/22)

Działanie 11.4 – Transport miejski (POIiŚ.11.4/2/22)

Przewidywana pula dostępnych środków w ramach działań – 155 000 000 zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.

Wsparcie finansowe inwestycji z zakresu:

 • zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP);
 • zakupu taboru autobusowego nisko- i zeroemisyjnego – z napędem elektrycznym, wodorowym lub gazowym (LNG i CNG) oraz taboru tramwajowego i trolejbusowego.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top