Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

W Polsce, podobnie jak w większości uprzemysłowionych państw na świecie, systematycznie wzrasta natężenie ruchu drogowego. Zjawisko to wynika ze wzrostu liczby pojazdów i rosnącej mobilności mieszkańców. Prognozy przewidują [1], że w bieżącej dekadzie (lata 2010-2020) wzrośnie w Polsce popyt zarówno na przewozy pasażerskie (o 31-47%), jak i na przewozy towarów (o 35-41%); w latach 2011-2013 wzrost ten wynosił, odpowiednio, 13% i 22% [2]. Rozbudowa sieci drogowej nie zawsze jest wykonalna lub uzasadniona ekonomicznie i społecznie (warto przytoczyć tu prawo Lewisa-Mogridge’a [3], według którego ruch drogowy wzrasta tak, by wypełnić dostępną przepustowość sieci drogowej). Inteligentne systemy transportowe (ang. ITS – Intelligent Transport(ation) Systems) są próbą rozwiązania problemu rosnącego ruchu poprzez wdrożenie rozwiązań technologicznych wspomagających zarządzanie ruchem drogowym i transportem zbiorowym. Do zasadniczych oczekiwanych efektów wdrożeń systemów ITS należy usprawnienie ruchu drogowego ze szczególną preferencją transportu zbiorowego, wzrost udziału transportu zbiorowego w ruchu drogowym, skrócenie czasów przejazdu, poprawa komfortu podróżowania, redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym, zmniejszenie emisji spalin oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

W Polsce systemy zarządzania ruchem są budowane i eksploatowane już od kilkudziesięciu lat. Aczkolwiek funkcjonalność wczesnych systemów ograniczała się do sterowania sygnalizacją świetlną, a obszar działania był niewielki, stanowiły one istotny punkt na drodze badań, rozwoju i praktycznych doświadczeń, które doprowadziły do podjęcia przedsięwzięć budowy współczesnych systemów ITS. Przedsięwzięcia te były podejmowane szczególnie intensywnie w latach 2007-2015, m.in. w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich alokowanych na okres perspektywy finansowej 2007-2013.

[1] Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Warszawa, 22 stycznia 2013 r.

[2] European Commission: EU Transport in Figures – Statistical Pocketbook 2015

[3] Martin J. H. Mogridge: Travel in Towns: Jam yesterday, jam today and jam tomorrow? Macmillan, London, 1990

 

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top