Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym;
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030;
 • poprawę bezpieczeństwa transportu;
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia;
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.
Rola CUPT w programie FENiKS

Centrum Unijnych Projektów Transportowych pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla następujących priorytetów transportowych:

 • Priorytet III Transport miejski.
 • Priorytet IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności.
 • Priorytet V Wsparcie sektora transportu z EFRR oraz

Priorytet VIII Pomoc Techniczna (w odniesieniu do projektów pomocy technicznej realizowanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Generalnego Konserwatora Zabytków i Wojewodów; jak również jako beneficjent pomocy technicznej).

Beneficjenci Programu

Beneficjentami programu będą:

 • zarządcy infrastruktury transportowej (np. GDDKiA, PKP PLK S.A., PKP S.A., PGW Wody Polskie, PAŻP, urzędy morskie, jednostki samorządu terytorialnego),
 • służby ratownicze odpowiedzialne za bezpieczeństwo w transporcie (np. Policja, Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa),
 • podmioty odpowiedzialne za zarządzanie portami lotniczymi i morskimi;
 • przedsiębiorstwa działający w obszarze transportu (np. terminale intermodalne, przewoźnicy kolejowi).
Główne kompetencje CUPT
 • zarządzanie ww. priorytetami Programu;
 • wybór projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami i podejmowanie decyzji o dofinansowanie projektów;
 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i w prawidłowy sposób;
 • rozliczanie umów o dofinansowanie z beneficjentami;
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej wszystkich informacji niezbędnych przy realizacji procesu księgowania wydatków do Komisji Europejskiej;
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów, w tym także wskaźników;
 • kontrola realizowanych projektów;
 • przygotowanie sprawozdań dla Instytucji Zarządzającej z realizacji powierzonych zadań;
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów;
 • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz edukacyjnych.

Co nowego w FEnIKS

Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA 04 kwietnia 2024 | FEnIKS
Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA

Ogłaszamy nabór niekonkurencyjny w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Nabór z łączną kwotą dofinansowania ponad 3,5 mld złotych kierujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej arrow
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej 02 kwietnia 2024 | FEnIKS
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej

Wystartował nabór niekonkurencyjny w ramach PT FEnIKS dla służb administracyjnych wojewodów, służb nadzoru budowlanego na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz służb konserwatorów zabytków na szczeblu centralnym i wojewódzkim, realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS, CEF i CEF2 w 2024 r.

Więcej arrow
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS” 28 marca 2024 | FEnIKS
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”

Już niebawem, bo 11-12 czerwca 2024 r. odbędzie się kolejna konferencja w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego. Tym razem tematem będą „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”.

Więcej arrow
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski 29 lutego 2024 | FEnIKS
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski

Komisja Europejska wydała dzisiaj decyzję potwierdzającą spełnienie przez Polskę warunku podstawowego dot. stosowania Karty Praw Podstawowych. Dotychczas uznawany za niespełniony zarówno dla FEnIKS jak i FEPW, blokował on refundacje wydatków w ramach wszystkich programów objętych Umową Partnerstwa.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top