Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Instrument „Łącząc Europę” CEF 2 2021-2027

Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) w latach 2021-2027 stanowi kontynuację działania CEF z perspektywy 2014-2020 i dlatego bywa nazywany CEF 2.

CEF 2 ma na celu dalsze wspieranie modernizacji i budowy infrastruktury położonej na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, tj. o wspólnym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Infrastruktura znajdująca się w sieci ma zapewniać odpowiednie, wspólne standardy parametrów technicznych i funkcjonalnych. Wszystko po to, aby wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy oraz spójność terytorialną UE.

Rola CUPT w Instrumencie

CUPT jest instytucją wdrażającą CEF 2, czyli podmiotem, który wykonuje zadania dotyczące projektów kwalifikujących się do otrzymania unijnego wsparcia finansowego.

Beneficjenci Programu

Beneficjentami Programu będą:

 • zarządcy infrastruktury transportowej (np. GDDKiA, PKP PLK S.A., PKP S.A., PGW Wody Polskie, PAŻP, urzędy morskie, jednostki samorządu terytorialnego),
 • podmioty odpowiedzialne za zarządzanie portami lotniczymi i morskimi,
 • przedsiębiorstwa działające w obszarze transportu oraz paliw alternatywnych.
Główne kompetencje CUPT
 • ocena WoD zgodnie z zakresem wskazanym przez MFiPR (AKK i środowisko),
 • monitorowanie projektów złożonych w naborze do chwili ogłoszenia wyników,
 • dostęp do portalu Funding&Tenders CUPT i bieżące monitorowanie postępów,
 • weryfikacja ex-ante zamówień publicznych umów i aneksów na próbie (ex-ante I) oraz weryfikacja zgodności zamówienia z Grant Agreement przez CUPT zgodnie z metodyką, która zostanie uzgodniona przez strony,
 • weryfikacja ex-ante zamówień publicznych ponad progami sektorowymi, ale poniżej obowiązkowych weryfikacji Prezesa UZP na próbie (ex-ante I) oraz weryfikacja zgodności zamówienia z GA przez CUPT zgodnie z metodyką, która zostanie uzgodniona przez strony,
 • weryfikacja raportów kwartalnych będących wnioskami o płatność/rozliczeniem wydatków – kontrola finansowa,
 • weryfikacja raportów półrocznych – postęp z realizacji projektu,
 • kontrola zamówień publicznych ex-post CUPT (pełna kontrola na próbie określonej wg wymogów audytu),
 • przeprowadzanie audytów sprawozdań finansowych/IFS,
 • przeprowadzanie obligatoryjnych i fakultatywnych wizyt monitorujących.

Co nowego w CEF2

Kolejny nabór w ramach CEF2 dla projektów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych 01 marca 2024 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Kolejny nabór w ramach CEF2 dla projektów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych

Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór wniosków w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF2) dla projektów dotyczących budowy infrastruktury paliw alternatywnych na sieci TEN-T.

Więcej arrow
Polska liderem wśród dofinansowanych projektów 24 stycznia 2024 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Polska liderem wśród dofinansowanych projektów

Nasz kraj, jak wynika z danych podanych przez CINEA, uzyskał największe dofinansowanie w ramach konkursu Mobilność Wojskowa Instrumentu Łącząc Europę (tzw. CEF 2), w którym CUPT pełni rolę instytucji wdrażającej.

Więcej arrow
Umowy GA dla 2 projektów CEF realizowanych z Ukrainą 25 października 2023 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Umowy GA dla 2 projektów CEF realizowanych z Ukrainą

Wszystkie projekty, z udziałem podmiotów z Polski, które uzyskały dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” w ramach drugiego naboru CEF Transport 2021-2027, rozstrzygniętego w czerwcu 2023 roku, już mają oficjalnie podpisane umowy o dofinansowanie (Grant Agreement – GA).

Więcej arrow
Ruszył projekt kolei dużych prędkości 10 października 2023 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Ruszył projekt kolei dużych prędkości

Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentem podpisaliśmy umowę o współpracy w celu realizacji projektu finansowanego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF2. CPK rozpoczął realizację projektu, który ma potencjał całkowicie odmienić sposób podróżowania koleją.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top