Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Priorytety i działania

W Programie tym Centrum Unijnych Projektów Transportowych pełni rolę Instytucji Pośredniczącej i odpowiada za wdrożenie projektów realizowanych w ramach:

Priorytet III – Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa:

Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa

Na tę oś przeznaczona zostało 377 mln euro z 2 mld euro w ogólnej puli Programu.

Beneficjenci

Beneficjentem działania 3.1. są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zarządca narodowej sieci linii kolejowych.

Realizacja inwestycji w ramach tego działania ma posłużyć powstaniu dostępnej, nowoczesnej i przyjaznej dla pasażerów kolei poprzez:

 • podniesienie parametrów technicznych transportu kolejowego
 • wymianę przestarzałych elementów
 • wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań
 • elektryfikację wybranych odcinków

PO PW obejmie dofinansowaniem przedsięwzięcia w obszarze:

 • infrastruktury liniowej
 • infrastruktury punktowej: obiekty obsługi podróżnych (przystanki, wiaty, kładki dla pieszych, przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności)
 • przejazdów kolejowych
 • obiektów inżynieryjnych
 • systemów sterowania ruchem kolejowym
 • systemów informacji pasażerskiej

Wsparciem w tym działaniu objęte są linie kolejowe tworzące Magistralę Wschodnią – ciąg komunikacyjny łączący miasta wojewódzkie makroregionu, który przebiega przez: Olsztyn-Korsze-Kętrzyn-Giżycko-Ełk-Białystok-Czeremcha-Siedlce-Łuków-Dęblin-Lublin-Kraśnik-Tarnobrzeg-Kolbuszowa-Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc przez: Tarnobrzeg-Ostrowiec Świętokrzyski-Skarżysko (wynika z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.).

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top