Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

O nas

Odkryj i zaprzyjaźnij się z CUPT

Od 2007 roku, jako państwowa jednostka budżetowa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (czyli CUPT) kompleksowo wspiera beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji:

 • drogowych,
 • kolejowych,
 • lotniczych,
 • morskich,
 • wodnych śródlądowych,
 • intermodalnych
 • z zakresu bezpieczeństwa,
 • transportu publicznego czy
 • zrównoważonej mobilności.

Wszystkie realizowane projekty przyczyniają się do rozwoju nowoczesnego systemu transportu w Polsce.

Byliśmy i jesteśmy zaangażowani jako instytucja:

 • pośrednicząca w przygotowaniu i realizacji inwestycji transportowych finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywach 2014-2020 oraz 2021-2027;
 • wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013;
 • wdrażająca instrument finansowy Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF) w latach 2014-2020 oraz tzw. CEF2 na lata 2021-2027;
 • wspierająca Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) z ramienia Ministerstwa Infrastruktury w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Celem Centrum jest racjonalne i efektywne wykorzystanie do 2029 roku wszystkich środków UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych.

Podlegamy Ministrowi Infrastruktury i Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, a naszymi pracami kieruje Dyrektor Joanna Lech.

Finansowanie Centrum pochodzi w głównej mierze ze środków unijnych, a działalność regulują obowiązujące przepisy prawa RP.

Dzięki temu CUPT odgrywa kluczową rolę we wspieraniu rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce, przyczynia się do poprawy jakości życia obywateli i stymuluje gospodarkę kraju.

Efekty inwestycji transportowych zasilanych z Funduszy UE dostrzega i odczuwa każdy, kto korzysta z nowocześniejszych i bardziej komfortowych dróg, pociągów i dworców, autobusów i tramwajów. Dzięki nim polski transport stał się także bardziej bezpieczny, ekologiczny i dostępny.

CUPT w systemie dystrybucji Funduszy UE

Schemat dystrybucji Funduszy UE. CUPT. Diagram.

Centrum na bieżąco

W obecnej perspektywie Unii Europejskiej odpowiadamy za wdrażanie następujących programów i instrumentów:

Dodatkowo wspieramy realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Doświadczenie CUPT zdobyte w toku poprzednich perspektyw i obsługi kilkuset projektów daje solidną podstawę do efektywnej i wydajnej kontynuacji naszej misji jaką było i jest efektywne wydatkowanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów transportowych.

Poza działaniami na rzecz wdrażania programów i instrumentów do realizacji projektów transportowych w Polsce prowadzimy działalność analityczną i ekspercką na rzecz szeroko rozumianego sektora transportu, w oparciu o doświadczenia przy zrealizowanych projektach z Funduszy Europejskich. Niezmiennie jednak, pozostajemy blisko beneficjenta, służąc pomocą i wspólnie rozwiązując problemy, które są nieodłączną częścią realizacji każdego dużego projektu.

Co robimy w CUPT w tłumaczeniu na polski język migowy (PJM)

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top