Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

O nas

Poznaj CUPT

O nas

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) istnieje od 2007 r. Kompleksowo wspiera Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich (Wieloletnie Ramy Finansowe 2007-2013 oraz 2014-2020) oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Celem Centrum jest racjonalne i efektywne wykorzystanie do 2023 roku wszystkich środków UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych.

Podstawą działalności Centrum jest Zarządzenie Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 roku (tekst jednolity z 24 marca 2015 r.) zmienione Zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa – z dnia 23 grudnia 2015 r., Zarządzenie Ministra Infrastruktury – z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz Zarządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2019 r.

Działalność CUPT jest współfinansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

CUPT w systemie dystrybucji funduszy UE

Schemat dystrybucji Funduszy UE. CUPT. Diagram.

Funkcje Centrum

1. Instytucja Wdrażająca dla:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013
Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)

2. Instytucja Pośrednicząca dla:
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Programu Polska Wschodnia 2014-2020

W obecnej perspektywie Unii Europejskiej odpowiadamy za realizację projektów transportowych w pięciu osiach priorytetowych POIiŚ i POPW:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
Priorytet III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

2. Program Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020
Priorytet III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Co robimy w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w tłumaczeniu na polski język migowy

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top