Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Publikacje

Proces ewaluacji powinien z założenia służyć niezależnej ocenie wpływu planowanych, realizowanych lub zrealizowanych projektów. W sektorze transportu wymaga on jednak odpowiedzi na ważne pytania związane z metodologią takiej oceny.

Publikacja powstała w wyniku doświadczeń ewaluatorów wewnętrznych CUPT oraz na skutek dyskusji prowadzonych podczas seminarium zorganizowanego przez CUPT w dniu 27 kwietnia 2017 r. pt. Ewaluacja – obowiązek czy istotny element wzmacniania jakości interwencji publicznych? Niniejsza publikacja jest próbą podsumowania dyskusji panelowych. Z uwagi na szeroki zakres poruszony podczas dyskusji jedynie część zagadnień została szerzej rozwinięta.

Głównym zamierzeniem przy powstawaniu publikacji, było przybliżenie specyfiki ewaluacji w tak różnorodnej gałęzi jaką jest transport. Publikacja stanowi przegląd podstaw metodologicznych ewaluacji, roli infrastruktury transportowej i szerzej transportu w teorii rozwoju. Przedstawia również przykłady badań pokazujących efekty i szersze rezultaty społeczno-gospodarcze poszczególnych inwestycji transportowych oraz programów, w tym w szczególności mającego największe znaczenie dla rozbudowy podstawowej sieci transportowej kraju PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Autorami poszczególnych części są eksperci w dziedzinie transportu oraz badacze, którzy w swoich artykułach opierają się zarówno na teorii jak i własnych doświadczeniach. Materiał zawiera także bardzo liczne odniesienia literaturowe.

Publikacja powstała na skutek dyskusji prowadzonych podczas konferencji zorganizowanej przez CUPT w dniu 12 grudnia 2018 r. pt. Transport na miarę – w poszukiwaniu najlepszych standardów oceny wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych z POIiŚ 2014-2020. Jest próbą podsumowania prezentacji i dyskusji panelowych. Z uwagi na szeroki zakres poruszony podczas dyskusji jedynie część zagadnień została szerzej rozwinięta.

Nie pytamy w niej czy badać, ale zastanawiamy się co i jak badać. Głównym zamierzeniem przy powstawaniu publikacji, było ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy na temat mechanizmów oceny, jaka powinna być przeprowadzana w miastach w związku z podejmowanymi interwencjami o charakterze inwestycyjnym. Publikacja udostępnia i rozpowszechnia wiedzę na temat najlepszych dostępnych praktyk oceny oraz skutków jej dokonywania. Stanowi głos w dyskusji doświadczonych praktyków rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz środowiska akademickiego.

Autorami poszczególnych części są eksperci w dziedzinie transportu oraz badacze, którzy w swoich artykułach opierają się zarówno na teorii jak i własnych doświadczeniach. Materiał zawiera także bardzo liczne odniesienia literaturowe.

Realizując inwestycje, nie można patrzeć przez pryzmat kosztów. Dostępność w dłuższej perspektywie kosztuje mniej niż ciągłe adaptacje czy konieczność płacenia zasiłków społecznych. Konieczne jest przezwyciężenie stereotypów i przyzwyczajeń dotyczących pracy. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią liczną siłę roboczą, której w Polsce zaczyna coraz bardziej brakować. Tym bardziej podejmowane działania w niwelowaniu barier transportowych i architektonicznych są ważne. Nie może być mowy o realizacji innych projektów niż takich, które będą zapewniać dostępność. I nie jest to jedynie kwestia wymogów formalnych, a twardego rachunku ekonomicznego.

Publikacja „Nowoczesna infrastruktura w służbie dostępności” jest podsumowaniem i rozszerzeniem wątków podjętych podczas dyskusji, która odbyła się w marcu 2019 r., w gronie eksperckim na spotkaniu powołanego przez CUPT Transportowego Obserwatorium Badawczego. Celem spotkania i niniejszej publikacji jest wskazanie kierunków, o których powinni myśleć planujący interwencję w transport, zarówno w infrastrukturę jak i w tabor.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top