Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

22 listopada 2022 | Różne

15 lat przyjaźni z #FunduszeUE

W 2022 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych obchodzi swoje 15 urodziny. Od 2007 roku CUPT odpowiada na wyzwania związane z obsługą funduszy europejskich i jako państwowa jednostka budżetowa wspiera Beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, wodnych śródlądowych, intermodalnych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa, transportu publicznego czy zrównoważonej mobilności.

Kronika CUPT

Podróż w kierunku ekspansji polskiej mobilności z wykorzystaniem unijnych środków rozpoczęła się od wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013, gdzie skala dostępnego finansowania wzrosła wielokrotnie w stosunku do lat wcześniejszych. Dziś, w gotowości na dalszy rozwój, instytucja odpowiada za trzy programy unijne:

Wszystkie realizowane projekty przyczyniają się do rozwoju nowoczesnego, bardziej bezpiecznego, ekologicznego i dostępnego systemu transportu w Polsce.

Podsumowanie na przełomie perspektyw z jubileuszem CUPT w tle Forum CUPT stało się doskonałą okazją, by przedstawić efekty wdrażania programów z perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020, jak również przyjrzeć się kierunkom rozwoju transportu z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027, z jej nowymi wyzwaniami, również w obszarze wsparcia Beneficjentów przy pozyskiwaniu dofinansowania.

Transportowa mapa myśli

Wystąpienia, panel dyskusyjny i konkurs „Fundusze UE blisko nas”

Wydarzenie było platformą do licznych prezentacji ze strony autorytetów z obszaru transportu. Wśród nich nie zabrakło eksperckiego spojrzenia przedstawiciela Siemens Mobility w ramach wystąpienia „TEDx – rewolucja transportowa”.

Temat rewolucji i ewolucji w sektorze kontynuowany był podczas panelu dyskusyjnego „Rewolucja transportowa z wykorzystaniem środków UE, przegląd doświadczeń i plany na najbliższą perspektywę w oparciu o programy FENIKS, FEnPW, CEF 2 i KPO”.

W panelu swój ekspercki głos zabrali przedstawiciele:

  • Clip Group S.A.,
  • PKP Polskie Linie Koleje S.A.,
  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury,
  • Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,

jak również gospodarze, czyli eksperci Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zintegrowany Model Ruchu

Wyrazistym uzupełnieniem konferencji stało się wystąpienie z zakresu opracowanego i aktualizowanego przez CUPT Zintegrowanego Modelu Ruchu.

ZMR to kompleksowe narzędzie przeznaczone do wsparcia planowania transportu (w tym zarządzania popytem i zarządzania podażą) zarówno na poziomie strategicznym o zasięgu ogólnokrajowym, jak również na poziomie regionalnym i lokalnym. Model ruchu wspiera wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027.

Forum CUPT analitycznie i konkursowo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych to przede wszystkim wsparcie dla Beneficjentów połączone z działalnością ekspercką. Dążąc do rozwoju, CUPT zbadało i zaprezentowało zebrane opinie nt. jakości komunikacji i współpracy z perspektywy Beneficjenta.
Swoistym wykończeniem analitycznej części oficjalnej było wręczenie nagród w zorganizowanym przez CUPT konkursie „Fundusze UE blisko nas”.

Transportowa mapa myśli - Ludzie transportu

Nie zwalniamy tempa – oficjalne zakończenie

Zakończeniu części oficjalnej Forum towarzyszyło wystąpienie Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pani Joanny Lech.

„Przełom perspektyw finansowych, w którym się obecnie znajdujemy, to czas wzmożonego wysiłku dla podmiotów projektujących ramy programowe, jak i tych korzystających z dofinansowania funduszy unijnych. Podmioty te muszą nie tylko wywiązać się ze wszystkich zobowiązań powziętych w związku z realizacją programów i projektów w ramach poprzedniej perspektywy (2014-2020), ale również planować i przygotowywać się do absorpcji środków UE z nowej perspektywy finansowej.

W tym szczególnym momencie nie zwalniamy tempa i dalej intensywnie działamy w kluczowych obszarach dystrybucji środków, które pozostały z programów Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i CEF, zakresie prawidłowego rozliczenia projektów realizowanych przez Beneficjentów oraz przygotowaniach do nowej perspektywy.”

Różne

Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 20 września 2023 | Różne
Raport „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” – klucz do lepszego transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W 2025 roku pociągi wrócą na trasę od Tarnowskich Gór do Katowic, a podróże będą bardziej komfortowe i efektywne. Z udziałem lokalnej społeczności, razem z partnerami projektu „Jak otworzyć kolej na mieszkańców” tworzymy lepszą, dopasowaną do potrzeb mieszkańców przyszłość transportu publicznego w regionie.

 

Więcej arrow
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię 09 września 2023 | Różne
Europejski Tydzień Mobilności 2023: Oszczędzaj energię

Europejski Tydzień Mobilności 2023 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza doskonałą okazję do zaangażowania się w promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych.

Więcej arrow
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej 27 lipca 2023 | Różne
Polska i Słowacja zacieśniają współpracę w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej

Polska i Słowacja postanowiły wzmocnić swoją współpracę, aby móc bardziej skutecznie wykorzystać politykę spójności UE i osiągać wspólne cele rozwojowe. Dzisiaj w gmachu MFiPR zawarto bilateralne porozumienie o współpracy w tym obszarze. Polską stronę podczas spotkań bilateralnych reprezentowali m. in. przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Więcej arrow
Święto Wojska Polskiego: Silna Biało-Czerwona 26 lipca 2023 | Różne
Święto Wojska Polskiego: Silna Biało-Czerwona

15 sierpnia to szczególna data dla wszystkich Polaków, nie tylko dla żołnierzy. W tym dniu obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, znanej również jako „Cud nad Wisłą”. To wydarzenie zapisało się na kartach historii jako triumf polskiej armii nad bolszewikami.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top