Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

26 kwietnia 2022 | Różne

Stanowisko dot. kwalifikacji terminali przeładunkowych

Przedstawiamy stanowisko w zakresie kwalifikacji terminali przeładunkowych.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wspiera rozwój transportu intermodalnego poprzez udzielenie współfinansowania ze środków UE projektom inwestycyjnym realizowanym przez podmioty prywatne i spółki skarbu Państwa. Jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie jest zgodność z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwalifikacji tego typu inwestycji do przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) zwanym dalej: rozporządzeniem ooś, przekazujemy poniższe wytyczne uzgodnione z GDOŚ.

Prosimy o zastosowanie się do przedstawionego podejścia w projektach, ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE. Ze stanowiskiem można się zapoznać tutaj

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top