Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Minister Infrastruktury działając na podstawie art. 39 ust. 1, w związku art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), informuje o przystąpieniu do realizowanego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, procesu udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dla projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030.

 

Informujemy, że na obecnym etapie można zapoznać się z następującymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie:

Projekt dokumentu strategicznego „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”

pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

pismem Głównego Inspektora Sanitarnego

Przedmiotowe stanowiska zostały wydane w związku z art. 53 ust.1 w/w ustawy.

O kolejnych etapach przedmiotowej procedury SOOŚ będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez stronę internetową CUPT oraz stronę www.100obwodnic.info - która wkrótce zostanie uruchomiona.

 

Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 poddana jest konsultacjom społecznym.

Termin konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem dokumentu „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030” : 14.09.2020 r. – 05.10.2020 r.

Forma składania uwag:

  1. w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego na stronie: www.100obwodnic.info/formularz;
  2. pisemnie, w miejscach wyłożenia Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 w formie tekstowej:
  • W siedzibie Wykonawcy (Atmoterm SA) w Warszawie, ul. Hoża 66/68, pokój 317, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-15:00.
  • W budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6 (budynek B), od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-15:00.
  1. pisemnie, pocztą, na adres Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2, z dopiskiem: „konsultacje 100 Obwodnic”
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. ustnie, do protokołu, w siedzibie Wykonawcy, w miejscu wyłożenia Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 w formie tekstowej. ul. Hoża 66/68, pokój 317, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-15:00.

Klauzula informacyjna >>>

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia