Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Informacje ogólne

Z końcem czerwca 2023 r. zakończyło się świadczenie bezpośredniego wsparcia doradczego dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO IiŚ 2014-2020 w zakresie przygotowania i wdrożenia koncepcji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” (SUMP)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych współpracując z miastami i ośrodkami miejskimi udziela wsparcia doradczego w zakresie przygotowania lub aktualizacji SUMP w ramach realizowanego projektu pilotażowego.

Realizacja projektu przyczyniła się do standaryzacji sporządzanych dokumentów planistycznych według najnowszej metodyki Komisji Europejskiej oraz do popularyzacji tego narzędzia w planowaniu przestrzeni i mobilności miejskiej.

Projekt realizowany był przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych przy wsparciu zewnętrznego doradcy oraz przez Inicjatywę Jaspers (Europejski Bank Inwestycyjny) pod auspicjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Komisji Europejskiej.

Wsparcie uruchomione zostało dla ponad 30 ośrodków miejskich, w tym ośrodków małych, średnich i dużych, które zgłosiły zainteresowanie udziałem w projekcie i zadeklarowały prace nad zmianą podejścia do kształtowania mobilności miejskiej. Przez dwa lata projekt realizowany był w ramach Umowy z dnia 24 lutego 2020 r. na „Świadczenie usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO IiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

Udzielone wsparcie w procesie przygotowania/aktualizacji i wdrażania SUMP polegało na m.in.:

 • ocenie kompetencji poszczególnych Odbiorców – m.in. w zakresie struktury organizacyjnej, potencjału administracyjnego i eksperckiego;
 • weryfikacji posiadanych SUMP (w przypadku Odbiorców, którzy opracowali dotychczas taki dokument);
 • weryfikacji prowadzonych polityk wypełniających ideę SUMP (w przypadku Odbiorców, którzy nie posiadali SUMP);
 • identyfikacji interesariuszy wewnątrz struktur organów administracyjnych Odbiorcy;
 • identyfikacji i ocenie danych potrzebnych do opracowania SUMP będących w posiadaniu Odbiorców;
 • formułowaniu rekomendacji dla Odbiorców w procesie opracowywania SUMP;
 • pomocy przy przeprowadzeniu przez Odbiorców zamówień na Wykonawcę SUMP (w przypadku podjęcia decyzji zlecenia realizacji SUMP przez zewnętrznego konsultanta), w tym: pomocy w sformułowaniu wymagań i opisu przedmiotu zamówienia, ocenie jakości dokumentacji oraz pomocy w jej odbiorze od Wykonawcy SUMP;
 • pomoc (weryfikacja, ocena i formułowanie rekomendacji) podczas przygotowania lub aktualizacji SUMP siłami własnymi Odbiorcy;
 • doradztwie przy organizacji procesu konsultacji społecznych oraz aktywizacji interesariuszy;
 • przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie SUMP;
 • organizacji i przeprowadzeniu warsztatów w zakresie SUMP dla uczestników Pilotażu i innych potencjalnych beneficjentów środków unijnych reprezentujących obszary miejskie;
 • merytorycznej współpracy z Inicjatywą Jaspers w ramach Pilotażu w celu zapewnienia spójności podejmowanych działań, w tym współpracy w prowadzeniu warsztatów.

Po zakończeniu umowy podstawowej wsparcie było kontynuowane dla 34 ośrodków miejskich.

W ramach Umowy z dnia 21 lutego 2022 r. świadczone były usługi bezpośredniego doradztwa w zakresie przygotowania SUMP, uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie Odbiorców, jak również w formie wideokonferencji. Zakres wsparcia świadczonego przez Wykonawcę został dobrany w sposób odpowiadający specyfice danego ośrodka oraz adresujący właściwie zidentyfikowane problemy. Zgodnie z Umową, zakończenie świadczenia bezpośredniego wsparcia doradczego nastąpiło z końcem czerwca 2023 roku.

zdjecie

Ocena w CUPT odebranych SUMP na podstawie FORMULARZA OCENY Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

SUMP może zostać złożony do oceny wraz z dokumentacją aplikacyjną dla inwestycji z zakresu mobilności miejskiej  lub wcześniej, przed rozpoczęciem procesu aplikowania o dofinansowanie UE.

Istotą oceny jest weryfikacja spełnienia zasad SUMP, ale również stosowna i szczegółowa informacja zwrotna dla przedstawicieli jst w zakresie działań podnoszących jakość planowania zrównoważonej mobilności w ich przypadku.

Wszystkie elementy SUMP mogą podlegać rekomendacjom zespołu ewaluatorów. Uwzględnienie rekomendacji w wyznaczonym czasie warunkuje możliwość wsparcia przyszłych inwestycji, tj. przedkładanych do finansowania w czasie, w którym rekomendacje powinny już być wdrożone.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej Pilotażowi SUMP.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top