Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Rodzaje projektów

W ramach działania 3.2 realizowane będą inwestycje w przyjazne środowisku formy transportu, wykorzystywane do przewozu towarów i osób. Inwestycje te obejmą transport morski, śródlądowe drogi wodne oraz transport intermodalny.

 • inwestycje służące poprawie infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym m.in. modernizacja wejść do portów, modernizacja i pogłębienie torów wodnych wraz z umocnieniami brzegowymi falochronów osłonowych umożliwiających bezpieczne wejście do portów większych niż dotychczas statków);
 • inwestycje służące poprawie infrastruktury portowej (w tym m.in.: budowa i modernizacja nabrzeży i pirsów, budowa i modernizacja terminali promowych, budowa i pogłębienie basenów portowych, torów wodnych, budowa i przebudowa obrotnic portowych, rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci kolejowej i drogowej);
 • inwestycje służące poprawie infrastruktury dostępu do portów od strony lądu (w tym przebudowa układu komunikacyjnego – drogowego i kolejowego – wyprowadzającego ruch z portów);
 • inwestycje ograniczające zanieczyszczenia środowiska przez statki;
 • inwestycje z zakresu budowy i modernizacji systemów łączności i nawigacji oraz systemów oznakowania nawigacyjnego;
 • inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa morskiego (m.in. poprzez doposażenie służb ratownictwa morskiego i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żeglugi).

 

 • liniowe i punktowe inwestycje infrastrukturalne służące poprawie parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych;
 • program wdrażania systemu informacji rzecznej (RIS);
 • inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa żeglugi (poprzez doposażenie służb zapewniających bezpieczeństwo żeglugi oraz służb ratowniczych w pływające jednostki specjalistyczne oraz sprzęt).

 

 • budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych wraz z dedykowaną infrastrukturą kolejową/drogową niezbędną do ich łączenia w sieć linii kolejowych/sieć drogową wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/przebudową urządzeń obcych;
 • zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych;
 • zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
 • zakup lub modernizacja taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych oraz specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy).

 

Ze wsparcia będą mogli skorzystać:

 • w zakresie transportu morskiego

urzędy morskie; Zarządy Portów Morskich – Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście; ww. miasta portowe (jednostki samorządu terytorialnego miast na prawach powiatu oraz ich jednostki organizacyjne); PKP PLK SA; służby ratownicze (ratownictwo techniczne), w tym Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR oraz Komenda Główna Policji

 • śródlądowe drogi wodne

regionalne zarządy gospodarki wodnej; urzędy żeglugi śródlądowej; Komenda Główna i Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej; Komenda Główna Policji;

 • w zakresie transportu intermodalnego

zarządy portów morskich; przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych; podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego; podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top