Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Rodzaje projektów

W zakresie kolei poza TEN-T:

 1. budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością: instalacji ERTMS, budowy i modernizacji przystanków kolejowych, systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi i towarowymi oraz obiektów inżynieryjnych;
 2. zabudowa ERTMS na liniach kolejowych;
 3. unowocześnienie taboru kolejowego służącego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą dla jego utrzymania oraz zakup i modernizacja taboru kolejowego do realizacji przewozów towarowych;
 4. modernizacja lub przebudowa dworców, w tym infrastruktury obsługi podróżnych oraz infrastruktury i systemów służących poprawie jakości świadczonych usług (w tym m.in.: systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, zakupu biletów, przechowywania bagażu, systemy służące integracji z innymi rodzajami transportu i osiągnięciu multimodalności);
 5. horyzontalne projekty multilokalizacyjne poprawiające konkurencyjność transportu kolejowego (w tym m.in.: modernizacja przystanków kolejowych i innej infrastruktury obsługi podróżnych i ich dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się; poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych na sieci kolejowej – np.  mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, przejść pod torami, przepustów; wzmocnienie zasilania trakcyjnego; likwidacja miejsc niebezpiecznych na liniach kolejowych – np. likwidacja lub zabezpieczenie nielegalnych przejść przez tory, modernizacja niestrzeżonych przejść przez tory lub kładek nad/przejść pod torami, modernizacja przejazdów drogowo-kolejowych lub ich zastępowanie skrzyżowaniami dwupoziomowymi, zabudowa elementów infrastruktury o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa);
 6. projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei (w tym m.in.: doposażenie jednostek ratowniczych w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny, tworzenie centralnych systemów monitorowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego, działania edukacyjne, zakup lub modernizacja pojazdów kolejowych i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo na całej sieci linii kolejowych).

W zakresie kolei miejskich:

 1. budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych (w tym z możliwością instalacji ERTMS, budowy i modernizacji przystanków kolejowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów inżynieryjnych);
 2. unowocześnienie taboru kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu.

Beneficjenci

Z unijnego dofinansowania mogą skorzystać:

 1. zarządcy infrastruktury kolejowej
 2. podmioty zarządzające infrastrukturą dworcową
 3. służby ratownicze zarządcy infrastruktury kolejowej, Komenda Główna i Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
 4. Urząd Transportu Kolejowego
 5. przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich
 6. spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO)
 7. przedsiębiorstwa kolejowe przewozów towarowych
 8. jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top