Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Rodzaje projektów

Inwestycje infrastrukturalne – adaptacja, budowa, przebudowa, rozbudowa sieci transportu miejskiego, w tym m.in.:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach oraz zajezdniach;
 • budowa linii metra;
 • budowa, przebudowa, rozbudowa sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych tramwajowych, trolejbusowych;
 • przebudowa, rozbudowa dróg mająca na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów publicznego transportu zbiorowego;
 • wyposażenie dróg, ulic, torowisk w obiekty inżynieryjne i niezbędne urządzenia drogowe, zakup niezbędnego sprzętu służącego bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego;
 • wyposażenie dróg, ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów;
 • budowa, przebudowa i rozbudowa węzłów przesiadkowych w tym systemy parkingów dla samochodów („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Ride”);
 • budowa systemów transportowych PRT

Inwestycje taborowe – zakup, modernizacja taboru szynowego (tramwajowego, metra), trolejbusowego i autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do jego utrzymania.

Beneficjenci

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) – miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia
 • zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu
 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego

Szczegółowe informacje na ten temat typów projektów, beneficjentów oraz trybu wyboru projektów do dofinansowania znajdują się w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w zakładkach poświęconych poszczególnym konkursom.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top