Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Każdy z obywateli może liczyć na wsparcie w ramach 5 komponentów KPO (innowacyjność gospodarki, zielona energia, transformacja cyfrowa, ochrona zdrowia, inteligentna mobilność).

W komponentach znajdą się działania adresowane do mieszkańców obszarów wiejskich i miasteczek, miast powiatowych i dużych miast. Adresatami proponowanych działań w ramach KPO są:

  • obywatele,
  • przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa,
  • samorządy terytorialne,
  • instytucje publiczne oraz podmioty spoza systemu administracji publicznej (np. podmioty społeczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe).

Instytucja odpowiedzialna za reformę (IOR) to ministrowie kierującymi działami administracji rządowej i obsługujące ich ministerstwa, którzy realizują reformę.

Instytucja odpowiedzialna za inwestycję (IOI) to ministrowie kierującymi działami administracji rządowej i obsługujące ich ministerstwa, którzy realizują inwestycję.

Wszystkie informacje dotyczące ogłaszanych i planowanych przez instytucje konkursów są dostępne na stronach internetowych każdej z instytucji. Poniżej znajduje się link do listy inwestycji wraz z kontaktami.

Instytucje mogą finansować przedsięwzięcia w różnym stopniu, nawet 100% ich wartości. Odbiorca wsparcia musi jednak posiadać środki na pokrycie podatku VAT, którego nie można sfinansować w ramach KPO.

Poniżej można pobrać KIW KPO, by w sposób poprawny i zgodny stosować oznaczenia Krajowego Planu Odbudowy.

Pytania w zakresie szczegółów udziału CUPT w KPO można kierować na adres e-mail: kpo@cupt.gov.pl.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top