Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Zielona, inteligentna mobilność

 • więcej autobusów elektrycznych i wodorowych;
 • więcej nowoczesnych pociągów i linii kolejowych;
 • kolejne obwodnice;
 • bezpieczniejsze drogi.

Zeroemisyjny transport publiczny i punkty ładowania są szansą na lepsze i czystsze powietrze. Tradycyjny transport zanieczyszcza środowisko. Aby to ograniczyć i zwiększyć udział paliw alternatywnych, planujemy nowe rozwiązania prawne, które pozwolą na szybkie wdrożenie nisko- i zeroemisyjnych rozwiązań w transporcie. Chcemy inwestować w nowoczesny i ekologiczny tabor kolejowy, zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wprowadzić rozwiązania cyfrowe.

Przykłady działań Kto skorzysta?
Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska – 10,1 mld złotych
 • samorządy;
 • producenci i użytkownicy pojazdów ekologicznych;
 • wykonawcy projektów;
 • lokalni interesariusze;
Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego – 15,8 mld złotych
 • użytkownicy infrastruktury kolejowej, w tym przewoźnicy na szczeblu krajowym i regionalnym;
 • podmioty działające w sektorze transportu intermodalnego.
Zwiększenie bezpieczeństwa transportu – 4,7 mld złotych
 • zarządcy dróg i służb kontrolnych;
 • przewoźnicy kolejowi;
 • użytkownicy infrastruktury drogowej;
 • zarządcy infrastruktury kolejowej;
 • użytkownicy dróg i infrastruktury kolejowej.

Efekty i inwestycje

 • 1 738 zero- i niskoemisyjnych autobusów dla transportu miejskiego i pozamiejskiego;
 • 478 km zmodernizowanych linii kolejowych;
 • 183 sztuki nowego taboru kolejowego (regionalnego i dalekobieżnego);
 • 90 km nowych obwodnic 110 nowych tramwajów;
 • 305 zlikwidowanych miejsc niebezpiecznych (tzw. czarnych punktów).

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top