Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Czym jest FRAME

Europejska Ramowa Architektura ITS (ang. European ITS Framework Architecture) nazywana jest również Architekturą FRAME lub określana jest słowem FRAME.

Pierwsza wersja architektury FRAME została utworzona w ramach projektu KAREN (1998-2000) finansowanego przez Komisję Europejską, a opublikowana została w październiku 2000 roku.

Głównym celem wspomnianej inicjatywy było zachęcenie europejskich podmiotów do wdrażania drogowych inteligentnych systemów transportowych poprzez utworzenie ram, które miały za zadanie przygotować i uporządkować etap planowania wdrożeń w europejskim sektorze ITS oraz ułatwić interoperacyjność budowanych systemów.

Cechami charakterystycznymi Architektury FRAME są jej modułowość, elastyczność i kompleksowość. Zaproponowana metodyka pracy z Architekturą FRAME pozwala użytkownikowi precyzyjnie określić i opisać zestaw funkcjonalności systemu ITS, który zostanie wdrożony na danym terenie.

Architektura FRAME nie jest gotowym modelem do wykorzystania przy budowie architektury danego systemu, ale punktem odniesienia, tzw. architekturą ramową.

Architektura FRAME obejmuje następujące obszary ITS:

 • Elektroniczne pobieranie opłat za przejazd
 • Ostrzeganie i postępowanie w sytuacjach awaryjnych (systemy instalowane w pasie drogowym, systemy instalowane wewnątrz pojazdów)
 • Sterowanie ruchem drogowym (w miastach i pozamiejskie; systemy parkingowe; systemy w tunelach i na mostach; utrzymanie sieci drogowej; symulacje możliwych scenariuszy na drogach; zarządzanie incydentami; sterowanie przepustowością dróg; zanieczyszczenia generowane przez ruch drogowy)
 • Zarządzanie transportem publicznym (rozkłady i opłaty; usługi na żądanie; zarządzanie flotą pojazdów i kierowcami)
 • Systemy instalowane wewnątrz pojazdów (wraz z systemami współpracującymi tzw. C-ITS)
 • Systemy wspomagania podróżnych (planowanie przed podróżą lub w jej trakcie; dostarczanie informacji dla podróżnych)
 • Wsparcie w egzekwowaniu przepisów prawa
 • Sterowanie przewozem towarów oraz flotami pojazdów
 • Zapewnienie wsparcia dla systemów C-ITS (wraz z usługami “nietypowymi”, które nie zostały sklasyfikowane w innych miejscach, np. używanie pasa dla autobusów; nadzór parkowania pojazdów przewożących ładunki)
 • Interfejsy multimodalne (przekazywanie informacji między różnymi środkami transportu; sterowanie węzłami multimodalnymi)


Frame diagram - projekt ITS

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top