Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin
04 maja 2023 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)

CEF2: 3 nabór wniosków MilMob

Komisja Europejska ogłosiła trzeci nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” Mobilność Wojskowa. Konkurs będzie otwarty do 21 września 2023 r.

Budżet konkursu wynosi 790 mln euro, a poziom dofinansowania – do 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania pełnej puli środków będzie to ostatnia możliwość uzyskania dofinansowania w ramach tego priorytetu. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej. Dokumenty konkursu opublikowano na stronie Komisji Europejskiej.

Szczegóły konkursu

Możliwa jest realizacja dwóch typów projektów:

  • projekty studyjne (okres realizacji 2-3 lata),
  • projekty mieszane (dokumentacja oraz roboty) lub roboty (okres realizacji 4-5 lat).

Projekty muszą zakończyć się do 31 grudnia 2027 r.

Konkurs koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wnioski aplikacyjne, przed przekazaniem do Komisji Europejskiej, muszą zostać zaakceptowane przez państwo członkowskie, tj. wspomniany wyżej resort MFiPR oraz przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Wnioski nie posiadające akceptacji obu instytucji nie będą oceniane przez Komisję Europejską.

W ramach prowadzonej przez MFiPR preselekcji, wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny przekazać do ministerstwa informację na temat proponowanych do konkursu projektów na wzorze fiszki. Propozycje projektów należy przekazywać do Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MFiPR na adres cef@mfipr.gov.pl najpóźniej do 2 czerwca 2023 r. Na ten adres można kierować także ewentualne pytania dotyczące konkursu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach funduszeeuropejskie.gov.pl.

Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)

Kolejny nabór w ramach CEF2 dla projektów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych 01 marca 2024 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Kolejny nabór w ramach CEF2 dla projektów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych

Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór wniosków w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF2) dla projektów dotyczących budowy infrastruktury paliw alternatywnych na sieci TEN-T.

Więcej arrow
Polska liderem wśród dofinansowanych projektów 24 stycznia 2024 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Polska liderem wśród dofinansowanych projektów

Nasz kraj, jak wynika z danych podanych przez CINEA, uzyskał największe dofinansowanie w ramach konkursu Mobilność Wojskowa Instrumentu Łącząc Europę (tzw. CEF 2), w którym CUPT pełni rolę instytucji wdrażającej.

Więcej arrow
Umowy GA dla 2 projektów CEF realizowanych z Ukrainą 25 października 2023 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Umowy GA dla 2 projektów CEF realizowanych z Ukrainą

Wszystkie projekty, z udziałem podmiotów z Polski, które uzyskały dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” w ramach drugiego naboru CEF Transport 2021-2027, rozstrzygniętego w czerwcu 2023 roku, już mają oficjalnie podpisane umowy o dofinansowanie (Grant Agreement – GA).

Więcej arrow
Ruszył projekt kolei dużych prędkości 10 października 2023 | Instrument „Łącząc Europę” (CEF 2)
Ruszył projekt kolei dużych prędkości

Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentem podpisaliśmy umowę o współpracy w celu realizacji projektu finansowanego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF2. CPK rozpoczął realizację projektu, który ma potencjał całkowicie odmienić sposób podróżowania koleją.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top