Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

27 lipca 2023 | FEnIKS

Obowiązki informacyjne i promocyjne beneficjentów w perspektywie 2021-2027

W związku z rozpoczynającymi się naborami na dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich przypominamy o istotności działań informacyjnych i promocyjnych w procesie realizacji projektów. Te działania stanowią ważny element całego procesu i podlegają kontroli Komisji Europejskiej.

W perspektywie finansowej 2021-2027, Komisja Europejska przywiązuje ogromną wagę do należytej komunikacji o Funduszach Europejskich. Przypominamy, że zgodnie z art. 50, ust. 3 rozporządzenia ogólnego, beneficjenci mogą zostać obciążeni pomniejszeniem do 3% otrzymanego wsparcia, jeżeli nie wypełnią swoich obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Obowiązki informacyjne i promocyjne beneficjentów, a także zakres pomniejszeń dofinansowania, są szczegółowo opisane w paragrafie „Komunikacja i widoczność” wzoru umowy o dofinansowanie oraz w jego załącznikach:

  1. „Wykaz pomniejszeń wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów Funduszy Europejskich”,
  2. „Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

Dodatkowo, na podstawie podpisanych porozumień w sprawie systemu realizacji programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Instytucje Pośredniczące mają obowiązek zapewnienia właściwej realizacji działań informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów FEnIKS. Należy w szczególności zadbać o widoczność wsparcia we wszystkich działaniach związanych z operacjami wspieranymi z Funduszy Europejskich, zwłaszcza tych o znaczeniu strategicznym, oraz o odpowiednią widoczność wsparcia we wszelkich działaniach informacyjnych i promocyjnych, w tym edukacyjnych, skierowanych do opinii publicznej.

Instytucje Pośredniczące pełnią również rolę monitorowania i kontroli wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów, o czym informują Instytucję Zarządzającą. Dodatkowo, udzielają wsparcia beneficjentom w zakresie realizacji tych obowiązków poprzez organizację tematycznych szkoleń i spotkań poświęconych wymianie doświadczeń.

Wszystkim instytucjom systemu realizacji FEnIKS zalecamy dokładne zapoznanie się z wymienionymi dokumentami oraz rzetelne stosowanie zawartych w nich zapisów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych. Odpowiednie wypełnienie tych obowiązków jest kluczowe dla osiągnięcia pełnego sukcesu w realizacji projektów i budowania pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

  1. Art. 46-47 oraz art. 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika IX – „Komunikacja i Widoczność”.
  2. Projekt „Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027”, wraz z projektem załącznika „Strategia komunikacji programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.
  3. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.
  4. „Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”.
  5. „Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027”.

Zarówno Wydział do Spraw Komunikacji CUPT, jak i Wydział Strategii i Koordynacji Działań Komunikacyjnych w Departamencie Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Finansów i Polityki Regionalnej oraz Wydział Projektów Własnych w Departamencie Programów Infrastrukturalnych Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 są do Państwa dyspozycji w zakresie wsparcia i udzielania niezbędnych informacji.

Działania informacyjne i promocyjne odgrywają kluczową rolę w sukcesie projektów, dlatego wspólnie podejmijmy wysiłki w celu skutecznej komunikacji o Funduszach Europejskich oraz efektywnej realizacji naszych inwestycji.

FEnIKS

Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA 04 kwietnia 2024 | FEnIKS
Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA

Ogłaszamy nabór niekonkurencyjny w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Nabór z łączną kwotą dofinansowania ponad 3,5 mld złotych kierujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej arrow
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej 02 kwietnia 2024 | FEnIKS
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej

Wystartował nabór niekonkurencyjny w ramach PT FEnIKS dla służb administracyjnych wojewodów, służb nadzoru budowlanego na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz służb konserwatorów zabytków na szczeblu centralnym i wojewódzkim, realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS, CEF i CEF2 w 2024 r.

Więcej arrow
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS” 28 marca 2024 | FEnIKS
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”

Już niebawem, bo 11-12 czerwca 2024 r. odbędzie się kolejna konferencja w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego. Tym razem tematem będą „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”.

Więcej arrow
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski 29 lutego 2024 | FEnIKS
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski

Komisja Europejska wydała dzisiaj decyzję potwierdzającą spełnienie przez Polskę warunku podstawowego dot. stosowania Karty Praw Podstawowych. Dotychczas uznawany za niespełniony zarówno dla FEnIKS jak i FEPW, blokował on refundacje wydatków w ramach wszystkich programów objętych Umową Partnerstwa.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top