Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

09 lutego 2023 | FEnIKS

Polska inauguruje programy europejskie na lata 2021-2027

Polska uzyskała akceptację wszystkich programów polityki spójności w nowym okresie programowania 2021-2027. Tym samym zakończył się długi i wymagający proces przygotowań, negocjacji prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wszystkich resortów, samorządów odpowiedzialnych za poszczególne programy.

To kluczowe pieniądze, które przeznaczymy na rozwój kraju, m.in. na cyfrową transformację, edukację, kulturę, innowacje społeczne, przedsiębiorczość, system ochrony zdrowia, efektywność energetyczną, klimat, transport, turystykę i odbudowę po Covid-19 czy łagodzenie skutków ukraińskiego kryzysu. Negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem oficjalnie zakończyły się 30 czerwca 2022 r.

Przygotowania do okresu programowania 2021-2027 dobiegły końca. Polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sposób inwestowania tych środków. Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE.

Fundusze UE na poziomie krajowym i regionalnym

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie na lata 2021-2027 fundusze z polityki spójności trafią do programów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym. 44 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. To najwyższy poziom decentralizacji środków od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i dowód na to, jak sukcesywnie rośnie rola samorządów w kształtowaniu polityki spójności i współodpowiedzialność za jej realizację.

Jak zaznaczył szef MFiPR jednym z ważnych tematów negocjacyjnych było objęcie środkami z polityki spójności również Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki dobremu podejściu Komisji w tej sprawie osiągnęliśmy sukces i zwiększyliśmy dla Polski zasięg dofinansowania z tego funduszu. Obejmie on nie tylko województwo śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, ale także województwo łódzkie i małopolskie. To blisko 4 mld euro na łagodzenie negatywnych skutków transformacji energetycznej w regionach, w których gospodarka opiera się na przemyśle wydobywczym.

W przypadku środków z polityki spójności w perspektywie 2021-2027 stawiamy na kontynuację funkcjonującego obecnie systemu. Jest on sprawdzony i skuteczny. Przygotowanych jest 8 programów krajowych. Sześć z nich będzie zarządzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Program poświęcony kwestiom pomocy żywnościowej będzie zarządzany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej natomiast program na rzecz rybactwa będzie zarządzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Programami regionalnymi tak jak poprzednio będą zarządzały samorządy wojewódzkie.

Polityka spójności oznacza ogromne inwestycje. Programy unijne wesprą cały szereg najważniejszych obszarów. Ponad 50% inwestycji publicznych realizowanych jest w Polsce ze środków funduszy europejskich. Wsparcie unijne przeznaczamy na efektywnie oraz zgodnie z przepisami unijnymi i polskimi realizowanie najpotrzebniejszych inwestycji dla Polski – dróg, kolei, wsparcie przedsiębiorczości, edukację, ochronę środowiska, energetykę.

Aby realizować założenia Umowy Partnerstwa, potrzebujemy programów krajowych i regionalnych. Określają one priorytetowe obszary wsparcia i wyznaczają konkretne działania.

Podział środków

Obok programów krajowych i regionalnych Polska realizować będzie z polityki spójności również kilkanaście międzynarodowych programów Interreg. W większości z nich są już otwarte nabory. Współpraca z Rosją i Białorusią w ramach Interreg nie będzie kontynuowana. Na wschodniej granicy skupiamy się na dwustronnym programie z Ukrainą. Fundusze Interreg (łącznie ok. 1,8 mld euro na programy z udziałem Polski) przeznaczamy na:

 • ochronę środowiska,
 • transgraniczną mobilność,
 • kulturę i turystykę, edukację,
 • ochronę zdrowia,
 • badania i rozwój,
 • konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • zapobieganie katastrofom.

Będziemy wspierać także międzynarodową współpracę instytucji i obywateli w różnych dziedzinach, a w programie Polska-Ukraina dodatkowo służby zajmujące się ochroną granicy.

Programy krajowe na lata 2021-2027

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 24,2 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 7,9 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,65 mld euro,
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – ok. 2 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro,
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro,
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro,
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Poza programami unijnymi możliwe jest również wykorzystanie środków europejskich w programach zarządzanych na poziomie regionalnym:

 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld.
 • Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro.

Programy Interreg z udziałem Polski:

 • Interreg Polska-Słowacja – blisko 130 mln euro,
 • Interreg Polska-Czechy – 178,87 mln euro,
 • Interreg Południowy Bałtyk – 83,8 mln euro,
 • Interreg Polska-Saksonia – 60,3 mln euro,
 • Interreg Polska-Ukraina – ponad 187 mln euro,
 • Interreg Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – 124,5 mln euro,
 • Interreg Litwa-Polska – 45,7 mln euro,
 • Interreg Brandenburgia-Polska – 88,3 mln euro,
 • Interreg Region Morza Bałtyckiego – 251 mln euro,
 • Interreg Europa Środkowa – 224,6 mln euro,
 • Interreg Europa – 379,5 mln euro.

W nowej perspektywie finansowej podstawową formą wsparcia będzie dotacja. Jest to forma bezzwrotna mająca zastosowanie w projektach, które nie generują dochodów.

Będziemy kontynuować również wsparcie zwrotne, w tym pożyczki, poręczenia i gwarancje. Jest to pomoc dla przedsiębiorców w projektach generujących dochód. Obejmie obszary innowacyjności, energetyki oraz wybrane typy projektów z zakresu środowiska i transportu.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

FEnIKS

Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA 04 kwietnia 2024 | FEnIKS
Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA

Ogłaszamy nabór niekonkurencyjny w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Nabór z łączną kwotą dofinansowania ponad 3,5 mld złotych kierujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej arrow
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej 02 kwietnia 2024 | FEnIKS
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej

Wystartował nabór niekonkurencyjny w ramach PT FEnIKS dla służb administracyjnych wojewodów, służb nadzoru budowlanego na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz służb konserwatorów zabytków na szczeblu centralnym i wojewódzkim, realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS, CEF i CEF2 w 2024 r.

Więcej arrow
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS” 28 marca 2024 | FEnIKS
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”

Już niebawem, bo 11-12 czerwca 2024 r. odbędzie się kolejna konferencja w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego. Tym razem tematem będą „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”.

Więcej arrow
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski 29 lutego 2024 | FEnIKS
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski

Komisja Europejska wydała dzisiaj decyzję potwierdzającą spełnienie przez Polskę warunku podstawowego dot. stosowania Karty Praw Podstawowych. Dotychczas uznawany za niespełniony zarówno dla FEnIKS jak i FEPW, blokował on refundacje wydatków w ramach wszystkich programów objętych Umową Partnerstwa.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top