Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

30 listopada 2022 | Krajowy Plan Odbudowy

Zakończenie procesu konsultacji kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)”

Informujemy o zakończeniu procesu konsultacji publicznych i zaakceptowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury kryteriów szczegółowych dla wyboru przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla komponentu E, czyli E1.1.2. „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” – w części pozostającej w kompetencji Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zaakceptowana lista kryteriów szczegółowych jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w okresie od 19 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku. Uwagi do projektu dokumentu zgłaszane były pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Centrum zorganizowało 8 września 2022 roku konferencję konsultacyjną, podczas której omówiliśmy przygotowane kryteria wraz ze zgłoszonymi uwagami i postulatami.

Finalnie, w wyniku procesu konsultacyjnego, wpłynęły uwagi i postulaty od 23 podmiotów reprezentujących urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i miejskie, starostwa powiatowe, stowarzyszenia gminne, przewoźnika kolejowego, Centralny Port Komunikacyjny
oraz osobę indywidualną.

Część zgłoszonych uwag została przyjęta i uwzględniona w zestawie kryteriów.

Poniżej przedstawiamy katalog kryteriów szczegółowych oraz zestawienie odpowiedzi na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji.

W najbliższym czasie planujemy opublikować informację o zamiarze ogłoszenia postępowania konkursowego.

Zapraszamy serdecznie do bieżącego monitorowania naszej strony internetowej, na której umieścimy wszystkie niezbędne informacje związane z planowanym naborem.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top