Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

12 kwietnia 2023 | Współpraca międzynarodowa

Kolejna misja w ramach projektu partnerskiego w Azerbejdżanie

Projekt finansowany przez Unię Europejską ma wzmocnić kompetencje Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego i Transportu Republiki Azerbejdżanu oraz innych właściwych interesariuszy w zakresie stosowania dobrych praktyk zarządzania systemem bezpieczeństwa w zgodności ze standardami i najlepszymi praktykami UE. To know-how zostanie przekazane w ramach 38 misji przez 57 Ekspertów z Polski i Litwy.

Projekt koncentruje się na zapewnieniu administracji Azerbejdżanu, polskiego i litewskiego wsparcia w tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, opartego na 4 filarach bezpieczeństwa UE:

 • bezpieczne drogi,
 • bezpieczne pojazdy,
 • bezpieczna infrastruktura,
 • reagowanie po wypadkach

w 5 obszarach interwencji:

 • legislacja,
 • wdrażanie,
 • edukacja,
 • technologia,
 • międzynarodowe wsparcie regulacyjne.

Misja została przeprowadzona w formie zdalnej. Wzięli w niej udział eksperci z Polski i Litwy, w tym z Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego i Transportu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Edukacji Republiki Azerbejdżanu oraz Państwowej Agencji Dróg Samochodowych Azerbejdżanu, a także przedstawiciele naszej instytucji będącej liderem projektu.

Działanie projektowe, w ramach którego prowadzona była misja nosi tytuł: „Rewizja obecnych procesów planowania, monitorowania, ewaluacji i oceny interwencji w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz opracowanie propozycji metodologii planowania i kontynuacji działań w tym obszarze”.

Podstawowym celem misji realizowanych w ramach tego działania jest  stworzenie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Azerbejdżanie poprzez poprawę koordynacji i współpracy pomiędzy wszystkimi właściwymi partnerami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Aktywny udział przedstawicieli ww. instytucji w wymianie informacji na temat podziału obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wiedza i doświadczenie, którymi podzielili się podczas misji mają wesprzeć stronę azerską w usprawnieniu koordynacji i współpracy pomiędzy instytucjami działających na polu BRD w Azerbejdżanie.

Projekt Twinning „Increasing road safety in Azerbaijan” jest finansowany przez Unię Europejską. Czas trwania projektu to 24 miesiące.

Współpraca międzynarodowa

Spotkanie ekspertów TAIEX-REGIO poświęcone tematyce audytowej 08 kwietnia 2024 | Współpraca międzynarodowa
Spotkanie ekspertów TAIEX-REGIO poświęcone tematyce audytowej

W zeszłym tygodniu, 2-4 kwietnia, odbyła się misja ekspercka online, której głównym organizatorem było Ministerstwem Finansów Łotwy. W tej formule eksperci CUPT występują już od kilku lat dzieląc się swoim know-how w różnych dziedzinach.

Więcej arrow
Eksperci CUPT na forum TAIEX 23 lutego 2024 | Współpraca międzynarodowa
Eksperci CUPT na forum TAIEX

CUPT od wielu lat korzysta z dobrodziejstw instrumentu pomocy technicznej Komisji Europejskiej TAIEX. Jest to jedna z kilku unijnych platform służących transferowi wiedzy pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej w krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko.

Więcej arrow
Komunikat w sprawie zawieszenia konkursu filmowego w ramach projektu „Zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Azerbejdżanie” 30 stycznia 2024 | Współpraca międzynarodowa
Komunikat w sprawie zawieszenia konkursu filmowego w ramach projektu „Zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Azerbejdżanie”

W wyniku nieprzewidzianych okoliczności zawieszamy do odwołania realizację konkursu filmowego “Həyata Yol Ver! / Life comes first on the road!/Życie ma pierwszeństwo na drodze”.

Więcej arrow
Druga misja na rzecz wzmocnienia zasobów ludzkich w sektorze drogowym w Azerbejdżanie 05 stycznia 2024 | Współpraca międzynarodowa
Druga misja na rzecz wzmocnienia zasobów ludzkich w sektorze drogowym w Azerbejdżanie

W połowie grudnia, a konkretnie 12-15 grudnia 2023 roku, przeprowadziliśmy drugą misję skupiającą się na dalszym wzmacnianiu zasobów ludzkich związanych z sektorem bezpieczeństwa drogowego w Azerbejdżanie w ramach projektu „Increasing Road Safety in Azerbaijan”.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top