Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

03 listopada 2023 | Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowe warsztaty środowiskowe TAIEX w Estonii

W Estonii pomiędzy 25 a 27 października odbyły się międzynarodowe warsztaty pt. “Workshop on Best practice in applying Art 6(3) of Habitats Directive: practical solutions to carry out Natura impact assessments effectively”. Warsztaty skupiały się na dobrych praktykach w zakresie wdrażania art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej, w szczególności dotyczących przeprowadzenia efektywnej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Wśród prelegentów znalazła się Ewa Paderewska, przedstawicielka CUPT, która wspólnie z ekspertami z Grecji, Austrii, Szwecji i Estonii, podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. W swoich wystąpieniach Ewa skupiła się m.in. na przedstawieniu procedury oceny oddziaływania na środowisko na obszary Natura 2000 w procesie inwestycyjnym oraz przykładów środków łagodzących i kompensujących negatywne oddziaływanie projektów transportowych na środowisko.

Czym jest TAIEX?

Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) to instrument wsparcia technicznego i wymiany informacji stworzony przez Komisję Europejską. Jego głównym celem jest wspieranie administracji publicznej zarówno członków Unii Europejskiej, jak również państw stowarzyszonych w dostosowywaniu się do standardów i regulacji UE. Istotą mechanizmu korzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy są na co dzień pracownikami administracji publicznej państw członkowskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top