Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Rodzaje projektów

 • budowa, przebudowa lub rozbudowa dróg do parametrów dróg ekspresowych i autostrad w sieci TEN-T;
 • budowa, przebudowa dróg w warszawskim miejskim węźle sieci bazowej ujętych w planach pracy korytarzy sieci bazowej TEN-T;
 • usprawnienie metod zarządzania ruchem drogowym (systemy ITS);
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci drogowej (w tym m.in.: przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych w sieci TEN-T, budowa infrastruktury techniczno-informatycznej i zakup sprzętu dla służb prewencji i kontroli w ruchu drogowym, zakup sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego, działania edukacyjne);
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T (w tym m.in.: zakup urządzeń i systemów kontroli osób, bagażu, ładunków i poczty; budowa obiektów oraz zakup sprzętu służących do poprawy bezpieczeństwa operacji lotniczych w strefie airside;
 • dostosowanie i modernizacja infrastruktury oraz zakup sprzętu dla zapewnienia ochrony w obszarze obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego;
 • projekty z zakresu zarządzania ruchem lotniczym i bezpieczeństwa pożarowego;
 • projekty związane z ochroną środowiska lub łagodzeniem/ograniczeniem negatywnego oddziaływania portów lotniczych na środowisko naturalne).

Beneficjenci

O dofinansowanie w ramach działania 3.1 mogą ubiegać się:

 • GDDKiA;
 • m.st. Warszawa;
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
 • Komenda Główna i Komendy Wojewódzkie Policji;
 • Komenda Główna i Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej;
 • Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • podmioty zarządzające portami lotniczymi w sieci bazowej TEN-T;
 • Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top