Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Rodzaje projektów

budowa, przebudowa lub rozbudowa dróg do parametrów dróg ekspresowych i autostrad w sieci TEN-T;
budowa, przebudowa dróg w warszawskim miejskim węźle sieci bazowej ujętych w planach pracy korytarzy sieci bazowej TEN-T;
usprawnienie metod zarządzania ruchem drogowym (systemy ITS);
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci drogowej (w tym m.in.: przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych w sieci TEN-T, budowa infrastruktury techniczno-informatycznej i zakup sprzętu dla służb prewencji i kontroli w ruchu drogowym, zakup sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego, działania edukacyjne);
poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T (w tym m.in.: zakup urządzeń i systemów kontroli osób, bagażu, ładunków i poczty; budowa obiektów oraz zakup sprzętu służących do poprawy bezpieczeństwa operacji lotniczych w strefie airside; dostosowanie i modernizacja infrastruktury oraz zakup sprzętu dla zapewnienia ochrony w obszarze obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego; projekty z zakresu zarządzania ruchem lotniczym i bezpieczeństwa pożarowego; projekty związane z ochroną środowiska lub łagodzeniem/ograniczeniem negatywnego oddziaływania portów lotniczych na środowisko naturalne).

 

Beneficjenci

O dofinansowanie w ramach działania 3.1 mogą ubiegać się:

  • GDDKiA
  • m.st. Warszawa
  • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  • Komenda Główna i Komendy Wojewódzkie Policji
  • Komenda Główna i Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
  • Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • podmioty zarządzające portami lotniczymi w sieci bazowej TEN-T
  • Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top