Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Składanie wniosku konkursowego

Status konkursu
info Nabór wniosków zakończony
 - Konkurs rozstrzygnięty Konkurs rozstrzygnięty
Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | Priorytet V
Składanie wniosku

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie i liczbie określonej w Regulaminie Konkursu w terminie od 1 września 2021 roku do 30 września 2021 roku w formie pisemnej wraz z wersją elektroniczną: osobiście albo przez posłańca (z możliwością otrzymania na miejscu potwierdzenia wpływu wniosku opatrzonego podpisem i datą), przesyłką kurierską w kancelarii siedziby CUPT w dni robocze w godzinach pracy urzędu (815-1615) albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej przez ePUAP.

Rozstrzygnięcie konkursu

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.5.2/1/21 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania, uwzględniającą wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów  i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ w dniu 6 czerwca 2022 oraz zatwierdzona przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK – CUPT) w dniu 8 czerwca 2022 r.

Pobierz: Lista członków KOP

Pobierz: Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIiŚ.5.2/1/21

Dla Beneficjenta

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top