Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

W perspektywie budżetowej 2021-2027 metodyka analizy kosztów i korzyści jest sformalizowana i uregulowana. Podstawowymi źródłami metodyki szczegółowej są Niebieskie Księgi (JASPERS, 2023), które obejmują sektor kolejowy, sektor transportu publicznego oraz infrastrukturę drogową.  Na potrzeby Beneficjentów projektów transportowych dokonano zebrania metodyki w ramach Vademecum Beneficjenta, gdzie dodatkowo uwzględniono wskazówki do przygotowania analizy dla projektów morskich czy intermodalnych. W przypadku gdy specyfika danego naboru odbiega od standardowej metodyki przedstawionej w Niebieskich Księgach, w ogłoszeniu o poszczególnych naborach obowiązujące wytyczne dot. analiz są załącznikiem do Regulaminu. Ponadto w niektórych konkursach, tam gdzie to jest zasadne, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie przygotowywany jest uproszczony szablon arkusza kalkulacyjnego do wykorzystania przez Beneficjantów i wykonawców AKK. Wszystkie dokumenty szczegółowe są załączane na zakładce dedykowanej dla danego naboru.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top