Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Inteligentne Systemy Transportowe: czym są i jak je wdrażać? Zapraszamy do lektury podręczników ITS

Cztery podręczniki, które udostępniamy poniżej w wersji elektronicznej, stanowią kompendium wiedzy o Inteligentnych Systemach Transportowych (ITS). Znajdziecie tu Państwo informacje przydatne przy planowaniu i realizacji projektów z obszaru ITS. Publikacje polecamy w szczególności Beneficjentom programów unijnych, ale także wszystkim zainteresowanym ITS.

Podręcznik nr 1 – Opis metodyki opracowania architektury ITS
Wyjaśniamy, czym jest Europejska Ramowa Architektura ITS (FRAME), podpowiadamy, jak przygotować się do opracowywania architektury ITS. W podręczniku opisujemy m.in. perspektywy i poziomy w architekturach ITS oraz powiązane z nimi modele i standardy. Prezentujemy elementy Architektury FRAME, metodykę pracy z Architekturą FRAME i proces opracowywania architektury ITS przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych FRAME.

Podręcznik nr 2 – Opis dobrych praktyk wdrożeniowych
Dzielimy się doświadczeniem, dobrymi praktykami i rekomendujemy skuteczne rozwiązania. Dobre praktyki usystematyzowaliśmy, przyporządkowując je poszczególnym fazom realizacji projektu: od inicjacji, poprzez planowanie, projektowanie, implementację, aż do eksploatacji gotowego systemu. Piszemy m.in. o modelach prawno-organizacyjnych, instrumentach i narzędziach planowania, finansowania oraz kontroli inwestycji, a także o zarządzaniu projektem i wyborze wykonawcy w kontekście obowiązującego w Polsce prawa zamówień publicznych.

Podręcznik nr 3 – Zasady wdrażania inteligentnych systemów transportowych
Objaśniamy zasady polityki transportowej Unii Europejskiej i akty prawne UE, które regulują działania w obszarze ITS, oraz skutki transpozycji europejskich regulacji do prawa polskiego. Omawiamy trudności, które hamują rozwój systemów ITS w Polsce, wynikające m.in. z obowiązku ochrony danych osobowych i prawa autorskiego. Piszemy też m.in. o związkach systemów ITS z infrastrukturą krytyczną państwa i zawartych w ustawie o drogach publicznych zasadach dotyczących wyboru i wdrażaniem aplikacji oraz usług ITS.

Podręcznik nr 4 – Zalecenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
Doradzamy, jak przygotować opis przedmiotu zamówienia na inteligentne systemy transportowe. Szczegółowo analizujemy m.in. wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w kontekście norm i specyfikacji technicznych, prezentujemy struktury wymiany danych i architekturę przepływu danych w systemach ITS oraz wybrane protokoły komunikacyjne.

Przygotowane przez CUPT podręczniki uzyskały pozytywną ocenę ekspertów, m.in. prof. Mirosława Siergieczyka z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i dr. inż. Jacka Oskarbskiego, Kierownika Działu Inżynierii Transportu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Opracowanie podręczników było współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top