Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Dostępne miejsca higieny na kolei

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
23 kwietnia 2020 10:00
Zakończenie
23 kwietnia 2020 13:00
Dostępne miejsca higieny na kolei

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną tym razem przybrało ono formę webinarium.

Wzięło w nim udział blisko 50 uczestników, w tym przedstawiciele administracji państwowej (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Transportu Kolejowego), samorządowej, beneficjentów funduszy UE (w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla którego CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej), użytkowników wdrażanych rozwiązań, środowiska akademickiego i biznesu.

Tematem przewodnim była kwestia miejsc higieny na dworcu i w taborze kolejowym. Webinarium rozpoczęło się od prezentacji obowiązujących przepisów i pokazania złych i dobrych praktyk na podstawie konkretnych przykładów.

Podczas dwóch paneli dyskusyjnych uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z charakterystyką procesu projektowania toalet i zastanawiali się jakie czynniki wpływają na decyzje dotyczące ich wielkości, usytuowania i organizacji. Kwestię rozpatrywano również w kontekście stosowania zasad projektowania uniwersalnego. Uczestnicy dyskutowali nad tym, czy możliwe jest wypracowanie rozwiązań w pełni uniwersalnych i odpowiadających wszystkim. Adekwatnym wnioskiem jest chyba wypowiedź pani dr Pauliny Toty: „Wydaje się, że możliwe jest przynajmniej zbliżanie się do jak największej dostępności – czy naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć pełną uniwersalność wszystkich rozwiązań, jest już pytaniem niemal filozoficznym”. Dostępność się zmienia, bo świat i potrzeby ludzi oraz technologia się zmienia, co nie oznacza że nie należy dążyć do wprowadzania rozwiązań jak najlepszych i adekwatnych do potrzeb. Wszyscy zgodzili się, że potrzebna jest do tego edukacja, zwłaszcza na uczelniach. Konieczne jest również dokształcanie projektantów, którzy kształceni byli w czasach kiedy o dostępności w ogóle nie myślano.

Podkreślano również, że przepisy prawne dotyczące projektowania toalet oraz ich oznaczania nie są precyzyjne i dają dużą dowolność. Potrzebna jest standaryzacja i unifikacja, ale oczywiście rozsądna.

Podczas spotkania próbowano także odpowiedzieć na pytanie dlaczego toalety w pociągu różnią się od siebie i jak zrealizować zasady projektowania uniwersalnego tej przestrzeni w pojeździe.

Wszystkie kwestie rozpatrywano z punktu widzenia różnych grup interesariuszy: zamawiających, projektantów, osób obsługujących i bezpośrednich użytkowników rozwiązań.

Spotkanie  umożliwiło wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Niebawem dostępne będą szczegółowe materiały ze spotkania. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej CUPT i profilu na Twitterze.

W zakładce Dobre praktyki znajduje się ekspertyza Dostępne miejsca higieny w przestrzeni publicznej.  Zachęcamy do lektury.

d

Zachęcamy do lektury Biuletynu CUPT oraz zapoznanie się z rubryką „Transport dla wszystkich”, w której znajdziecie Państwo m.in. relacje z organizowanych wydarzeń CUPT oraz wiele innych ciekawych materiałów dotyczących Dostępności Plus.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top