Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Intermodal w Polsce – szansa czy wyzwanie

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
01 lipca 2020 10:00
Zakończenie
01 lipca 2020 13:00
Intermodal w Polsce – szansa czy wyzwanie

Kolejne spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego odbyło się 1 lipca 2020 roku pod hasłem Intermodal w Polsce – szansa czy wyzwanie?. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia sanitarne było to drugie spotkanie zorganizowane on line. Wzięło w nim udział ponad 80 osób – teoretyków i praktyków, przedstawicieli administracji publicznej, środowiska naukowego, beneficjentów POIiŚ oraz biznesu.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: kontekst szansy i kontekst wyzwania. Był to jednak podział tylko na potrzeby agendy. W toku prezentacji i 3 paneli eksperci potwierdzili, że szans i wyzwań nie da się od siebie oddzielić w przypadku transportu intermodalnego. Podczas spotkania zastanawiano się na co szansą dla Polski jest transport intermodalny i jakie ta szansa stawia wyzwania przed wszystkimi interesariuszami. Dzięki udziałowi przedstawiciela Portu w Hamburgu można je było porównać z wyzwaniami, które stoją przed jednym z największych portów w Europie.

Polska jako kraj tranzytowy powinna być szlakiem transportowym zarówno w ruchu na linii Północ-Południe, jak i Wschód-Zachód. Przez nasz kraj przebiegają prawie wszystkie korytarze transportowe. Udział przewozów intermodalnych jest jednak za niski w porównaniu z potencjałem, jaki ma Polska. Co prawda rok do roku rośnie w Polsce udział w rynku transportu intermodalnego. W toku prowadzonych dyskusji zastanawiano się co można zrobić, aby to zmienić. Podczas spotkania nie zabrakło także rozważań jak transport intermodalny poradził sobie z sytuacją w czasie epidemii COVID-19.

Jedną z prezentacji stanowiły wnioski z projektu TRANS TRITIA dotyczącego poprawy koordynacji i planowania transportu towarowego na obszarze TRITIA.

Niewątpliwie ważną częścią była również dyskusja w ramach panelu pn. Pytanie otwarte: Dobry program rozwoju transportu intermodalnego? podczas którego zastanawiano się nad wizją programu rozwoju transportu intermodalnego i aspektami, które taki program powinien zawierać.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top