Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Nie tylko Braille – trendy związane z nawigacją dla niewidomych

typ szkolenia Spotkanie dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
23 stycznia 2020 10:00
Zakończenie
23 stycznia 2020 13:00
Nie tylko Braille – trendy związane z nawigacją dla niewidomych

Spotkanie inaugurujące było poświęcone zaprezentowaniu rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji państwowej (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Transportu Kolejowego), samorządowej, beneficjentów Funduszy Europejskich (w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej), użytkowników wdrażanych rozwiązań oraz ekspertów ze środowiska akademickiego i biznesu.

Dyskutowano na temat ograniczeń i barier we wdrażaniu inicjatyw z zakresu dostępności oraz sposobów na to, jak im przeciwdziałać. Uczestnicy niewidzący i niedowidzący podkreślali wielokrotnie, że potrzebują „dostępności, której można zaufać”. Niestety ich zdaniem jest wiele takich rozwiązań, które nie pomagają, a wręcz wprowadzają w błąd. Rozwiązania takie są jednak stosowane i zdarza się, że są bezużyteczne dla osób z nich korzystających. Wskazywano, że dostępność jest systemem, który pozwala na niezależność. Obecnie, niestety wciąż trzeba korzystać z pomocy drugiej osoby, a więc nie ma mowy o niezależności, a tym samym o pełnej dostępności. Dużym problemem jest także niejednolitość i często nie intuicyjność rozwiązań.

Kolejnym tematem dyskusji był postęp techniczny i technologiczny w nawigacji osób niewidomych i niedowidzących, jaki przyniesie przyszłość w perspektywie kolejnych 10, a nawet 30 lat ze szczególnym naciskiem na to, co projektujący i wdrażający mogą z nim zrobić, żeby ułatwić życie osobom z niepełnosprawnością wzroku. Między innymi w tym kontekście beneficjenci środków UE (PKP PLK S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna S.A., PKP S.A. i MPK Poznań) pokazali przykłady wdrożeń w projektach już zrealizowanych oraz opowiedzieli o planach na przyszłość.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top