Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Obsługa pasażera z niepełnosprawnością w podróży

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
19 listopada 2020 10:00
Zakończenie
19 listopada 2020 13:00
Obsługa pasażera z niepełnosprawnością w podróży

Tym razem tematem dyskusji była szeroko rozumiana obsługa podróżnych z ograniczoną mobilnością.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, której Unia i większość jej państw członkowskich w tym Polska są stronami, uznaje dostępność jako jedną z jej zasad ogólnych. W art. 9 konwencji nałożono na państwa strony wymóg przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością dostępu na równych zasadach z innymi osobami. Środki te muszą obejmować rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności – stosuje się je, między innymi, do transportu. Konieczność realizacji zasady powszechnej dostępności i zapewnienia jak najwyższego poziomu obsługi klientów, niezależnie od ich indywidualnych możliwości czy potrzeb, jest bezdyskusyjna.

Każdy organizator transportu tworząc wytyczne dla obsługi klientów o różnorodnych potrzebach (w tym osób z niepełnosprawnością), powinien dążyć do zapewnienia pozytywnych doświadczeń wszystkich podróżnych, niezależnie od miejsca i sposobu ich obsługi – bezpośredniej (na dworcach i stacjach, w pojeździe) czy też zdalnej (przez telefon, stronę internetową czy aplikację mobilną).

Podczas spotkania w gronie ekspertów i podróżnych rozmawiano o przygotowaniu personelu do obsługi osób z niepełnosprawnościami z dwóch perspektyw. Po pierwsze obsługa pasażera z niepełnosprawnością jako element szerszej kwestii obsługi klientów. Druga perspektywa, którą poruszono w panelu to co ułatwia a co utrudnia sprawną i bezproblemową obsługę pasażerów z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu udział wzięło prawie 90 osób: przedstawiciele beneficjentów funduszy UE, administracji państwowej i samorządowej.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top