Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Spotkanie dla przedsiębiorców wdrażających terminale intermodalne

typ szkolenia Spotkanie dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
22 września 2022 14:00
Zakończenie
22 września 2022 16:00
Spotkanie dla przedsiębiorców wdrażających terminale intermodalne

22 września 2022 r. (o godz. 14-tej) Ministerstwo Infrastruktury wraz z Centrum Unijnych Projektów Transportowych organizuje spotkanie skierowane do przedsiębiorców z sektora transportu intermodalnego, poświęcone możliwości realizacji projektów w ramach Instrumentu Łącząc Europę (CEF) 2021-2027, które wpisywałyby się w inicjatywy „Solidarity Lanes” i dotyczyły rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), szczególnie w odniesieniu do transgranicznych połączeń z Ukrainą. Wydarzenie to odbędzie się w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Plac Europejski 2, Warszawa) oraz w formule on-line.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wstępne warunki oraz zakres finansowania potencjalnych przedsięwzięć w kontekście spełnienia oczekiwań określonych przez Komisję Europejską w inicjatywie „Solidarity Lanes”. Zakłada się, że przedmiotowe wydarzenie będzie miało formę otwartej dyskusji i przyczyni się do określenia potencjalnej listy projektów, które będą mogły się ubiegać o środki CEF.

Uczestnicy spotkania (przedsiębiorcy wdrażający terminale intermodalne) zostali poproszeni o analizę i przygotowanie syntetycznych propozycji projektów dojrzałych (gotowych do realizacji) w zakresie:

  • budowy i rozbudowy terminali intermodalnych,
  • inwestycji w strefie przejść granicznych polsko-ukraińskich,

które mogłyby się ubiegać o uzyskanie dofinansowania w najbliższych konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską w ramach CEF 2021-2027 i które obejmowałyby zagadnienia ujęte w inicjatywie „Solidarity Lanes”.

Więcej informacji na temat inicjatywy „Solidarity Lanes”: Komisja Europejska ustanowi pasy solidarności, aby pomóc Ukrainie w eksporcie towarów rolnych (europa.eu)

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top