Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Spotkanie inaugurujące działalność Transportowego Obserwatorium Badawczego

typ szkolenia Spotkanie dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc liczba miejsc ograniczona
Początek
30 stycznia 2019 10:00
Zakończenie
30 stycznia 2019 13:00
Spotkanie inaugurujące działalność Transportowego Obserwatorium Badawczego

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z ograniczeniami pojawiającymi się podczas badania wpływu inwestycji POIiŚ w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego, z których wyniknęła potrzeba powołania TOB. W pierwszej części spotkania po przywitaniu gości przez Pana Przemysława Gorgola p.o. Dyrektora CUPT, głos zabrał Przewodniczący TOB – Pan Paweł Engel Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych w CUPT. Przedstawił założenia, główne cele oraz plan najbliższych działań Obserwatorium.

Następnie, Pan Daniel Baliński – Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, poinformował o dotychczasowych działaniach Ministerstwa w zakresie standaryzacji danych w kontekście oceny wpływu interwencji publicznych w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego. Przykładem takich działań są między innymi rozmowy z GUS dotyczące włączenia do systemu statystyki publicznej nowych wskaźników lub przeprowadzenia pilotażowych badań. Nawiązaniem do tego wątku była prezentacja Pana Bogusława Barcikowskiego – Konsultanta w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Pan Wacław Jastrzębski – przedstawiciel firmy doradczej AECOM zaprezentował wyniki analizy systemowej standaryzacji zbierania i analizowania danych ruchowych na potrzeby tworzenia Analizy Kosztów i Korzyści do projektów w transporcie miejskim i aglomeracyjnym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonanej na zlecenie CUPT

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny nt. metodyki pomiaru wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „podejście pożądane” – plany na przyszłość vs „podejście realistyczne”. Wśród panelistów byli:

  • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski – Uniwersytet Gdański, Kierownik Katedry Rynku Transportowego; Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, członek zarządu MZKZG;
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Kierownik Katedry Systemów Transportowych;
  • dr inż. Andrzej Brzeziński – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej;
  • dr hab. Piotr Rosik – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk;
  • Marcin Żabicki – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Dyrektor ds. rozwoju;
  • dr Michał Wolański – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu.

W toku dyskusji grono ekspertów i przedstawicieli instytucji publicznych wskazało, iż wdrażanie Programów UE (w tym POIiŚ), a także innych polityk publicznych wymaga monitorowania z uwzględnieniem zestandaryzowanych danych metodyki ich analizowania, aby możliwe było dokonanie oceny jej skuteczności w zakresie realizacji zakładanych celów. W kontekście oceny wpływu POIiŚ 2014–2020 na obszarach miast i ich obszarów funkcjonalnych, niezbędne jest gromadzenie spójnych i porównywalnych danych nie tylko na poziomie wskaźników produktu, które w większości gromadzi GUS. Konieczne jest także mierzenie wskaźników oddziaływania np. dotyczących skrócenia czasu podróży, dostosowania oferty przewozowej, wskaźnika modal split tj. stopnia w jakim ruch pasażerski zostaje przeniesiony z transportu indywidualnego na transport zbiorowy. Obecnie funkcjonujący system statystyki publicznej nie jest w pełni dostosowany do potrzeb ewaluacji inwestycji transportowych na obszarach miejskich i aglomeracyjnych. TOB będzie podejmował działania mające na celu niwelowanie tych ograniczeń.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top