Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

System transportu regionalnego: jak, gdzie, kiedy i za co?

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc liczba miejsc ograniczona
Początek
22 września 2022 10:00
Zakończenie
22 września 2022 14:00
System transportu regionalnego: jak, gdzie, kiedy i za co?

Z przedstawionych prezentacji i dyskusji wynika, że transport regionalny poprzez infrastrukturę transportową oraz przedsiębiorstwa transportu regionalnego stanowi część składową gospodarczego układu regionalnego, będącego elementem składowym infrastruktury regionalnej. Jest więc jednym z czynników kształtujących konkurencyjność regionów — atrybut przestrzeni gospodarczej Wspólnoty Europejskiej. Regionalny publiczny transport zbiorowy odgrywa ponadto istotną rolę społeczną. Wynika to — między innymi — z jego masowości, a więc rozmiaru oferty przewozowej, dostępności przestrzennej oferty, obsługi przejazdów o charakterze obligatoryjnym realizowanych w ramach użyteczności publicznej, zapewniania spójności obszarów tworzących region, a więc — co podkreślono na wstępie niniejszych rozważań — walorów przyczyniających się do kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego i awansu cywilizacyjnego regionów. Niedostrzeżenie lub marginalizacja spraw transportu, w tym pasażerskiego transportu regionalnego, jest barierą dla wzrostu konkurencyjności poszczególnych regionów. Istnieje więc potrzeba sprawnego funkcjonowania systemu transportowego w regionie. O tym jak niektóre samorządy radzą sobie z problemami i jakie mają pomysły na rozwój, a także o tym co jest potrzebne, aby regionalny transport był siła napędową służącą rozwojowi regionów rozmawiano podczas spotkania Transportowego Obserwatorium Badawczego.

Dzięki zaproszonym gościom spotkanie pokazało co jest ważne w rozwoju transportu regionalnego z punktu widzenia wszystkich interesariuszy.

W spotkaniu udział wzięło ponad 150 przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, świata biznesu i nauki oraz beneficjentów funduszy UE w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Zapisy na wydarzenie

  Formularz rejestracyjny TOB

  Skontaktuj się z nami

  Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
  kontakt dla beneficjentaarrow
  Punkty informacyjne

  Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
  dla mediów i dla obywateli

  punkty informacyjnearrow
  Biuro CUPT

  Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

  Poniedziałek – piątek,
  godz.: 8:15 – 16:15

  logotyp - Fundusze Europejskie
  logotyp - Rzeczpospolita Polska
  logotyp - CUPT
  logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

  Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

  scroll back to top