Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Ukraina-UE – Solidarity Lanes

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc liczba miejsc ograniczona
Początek
23 maja 2023 10:00
Zakończenie
23 maja 2023 14:00
Ukraina-UE – Solidarity Lanes

Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach działań Transportowego Obserwatorium dawczego organizuje webinarium Ukraina-UE – Solidarity Lanes. Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy czekamy do 16 maja.

Celem webinarium jest diagnoza problemów i promocja działań na rzecz niwelowania problemów w zakresie wymiany handlowej między UE a Ukrainą oraz źródeł tych problemów. Trwający na terytorium Ukrainy konflikt zbrojny doprowadził do zniszczenia znacznej części infrastruktury Ukrainy oraz zablokowania jej portów morskich znajdujących się na Morzu Czarnym, a w rezultacie odcięcia Ukrainy od jego głównego kanału międzynarodowej wymiany handlowej. Główne problemy w możliwości rozwoju wymiany handlowej między UE a Ukrainą dotyczą kwestii infrastrukturalnych. Dlatego konieczne jest poczynienie inwestycji mogących utrzymać przepustowość przejść granicznych oraz umożliwiających transport kolejowy między Ukrainą a państwami członkowskimi UE. Niezbędne jest też nawiązanie i poszerzenie współpracy między instytucjami UE oraz państwami członkowskimi a Ukrainą oraz Mołdawią, która również może brać czynny udział w transporcie towarów. Wskazała na to KE w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działań na rzecz korytarzy solidarnościowych między UE a Ukrainą ułatwiających wywóz produktów rolnych z Ukrainy i handel dwustronny między Ukrainą a UE” – [COM(2022) 217 final].

Organizowane przez CUPT webinarium ma na celu przybliżenie tematu i poszerzenie wiedzy a także opracowanie wniosków na przyszłość.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top