Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

ITS w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – wskaźniki, mierniki, narzędzia

typ szkolenia Spotkanie dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc liczba miejsc ograniczona
Początek
16 października 2019 10:00
Zakończenie
16 października 2019 13:00
ITS w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – wskaźniki, mierniki, narzędzia

W ramach prac Transportowego Obserwatorium Badawczego 16 października 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zorganizowało spotkanie eksperckie pod hasłem „ITS w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – wskaźniki, mierniki, narzędzia”. Teoretycy i praktycy, przedstawiciele administracji publicznej, środowiska naukowego, beneficjentów POIiŚ oraz biznesu dyskutowali nad tym, jak wdrażać projekty, i jak badać efekty wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych.

Pojęcie inteligentnego miasta (smart city) ostatnio staje się coraz bardziej popularne. Oznacza miasto wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększania interaktywności oraz wydajności infrastruktury miejskiej i jej użytkowników. Niewątpliwie zastosowanie innowacyjnych rozwiązań rozwija infrastrukturę komunikacyjną, co natomiast przyczynia się do równoważenia rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości życia. Podczas spotkania analizowano również ITS pozamiejski, który odgrywa niezwykle ważną rolę wzmacniającą ITS miejskie.

Inteligentne systemy transportowe to zaawansowane aplikacje, które – choć same w sobie są tylko nośnikami informacji – mają na celu świadczenie innowacyjnych usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarządzaniem ruchem oraz pozwalają na lepsze informowanie różnych użytkowników. Zapewniają też bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych.

Podczas spotkania w gronie eksperckim zastanawiano się, jak projektować i wdrażać ITS w transporcie, aby projekty te były efektywne i użyteczne, i jak tę efektywność wykazać. Tematem dyskusji była również koncepcja ITS jako elementu większego projektu POIiŚ w opozycji do projektów dedykowanych ITS.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top