Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Zarządzanie – integracja – transport

typ szkolenia Webinarium dlugość szkolenia jednodniowe ilość miejsc ilość miejsc nieograniczona
Początek
06 października 2020 10:00
Zakończenie
06 października 2020 13:00
Zarządzanie – integracja – transport

6 października br. po raz 11ty odbyło się spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego. Tym razem tematem było: Zarządzanie – integracja – transport. Z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju spotkanie odbyło się w formie webinarium z udziałem około 100 osób: teoretyków, praktyków, przedstawicieli świata biznesu i naukowców.

Wszyscy uczestnicy zastanawiali się nad wpływem integracji na optymalizację transportu. Jednym z elementów kształtowania zrównoważonego rozwoju miejskiego systemu transportowego jest integracja publicznego transportu zbiorowego. Często na terenie miast czy aglomeracji miejskich pasażerskie usługi transportowe świadczy kilka przedsiębiorstw transportowych, w których obowiązuje zróżnicowana polityka biletowo-cenowa. Głównym celem integracji publicznego transportu zbiorowego jest ujednolicenie polityki obowiązującej na danym obszarze terytorialnym. Dzięki temu możliwe jest ułatwienie pasażerom korzystania z komunikacji miejskiej. Może przekładać się również na wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego.

Podczas dyskusji poprowadzonej w ramach pierwszego panelu dyskutanci zastanawiali się nad pozytywnymi aspektami oraz barierami we wprowadzeniu mechanizmu jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To nowy instrument (nie funkcjonował w poprzedniej perspektywie, tj. w latach 2007-2013), który pozwolić ma na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Działania podejmowane w ramach ZIT są ukierunkowane na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Zdaniem uczestników ZITy wpłynęły pozytywnie również na integrację terytorialną w kontekście transportu publicznego.

Podczas spotkania podjęto również temat specyfiki przewozu pasażerów wynikającej między innymi z subiektywnej oceny jakości usług przez poszczególnych klientów. Pasażer postrzega transport miejski przede wszystkim poprzez charakter skierowanej do siebie oferty. Na poziomie zarządzania konieczne jest poszukiwanie rozwiązań idealnych z systemowego punktu widzenia. Postępująca od dziesięcioleci urbanizacja wraz z towarzyszącym jej efektem niekontrolowanego rozpływania się miasta na okoliczne tereny mocno oddziałują na wymagania klientów względem transportu publicznego. Stawia to nowe wyzwania przed planującymi te właśnie usługi. Optymalizacja transportu publicznego to nie tylko obniżanie kosztów. To przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań stanowiących rozsądny kompromis pomiędzy jakością usług a poziomem nakładów.

Spotkanie zakończyło się prezentacją w postaci case study na podstawie Singapuru.

Szczegółowe podsumowanie i materiały zostaną opublikowane wkrótce na stronie www.cupt.gov.pl.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top