Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

27 czerwca 2023 | FEnIKS

Na przełomie 2023/2024 roku CUPT planuje ogłoszenie naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie na infrastrukturę lotniczą w TEN-T

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) nabierają coraz większego tempa – 21 czerwca 2023 r. odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego. Wśród planowanych ogłoszeń naborów w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie znajduje się wsparcie na infrastrukturę lotniczą w TEN-T (Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, Działanie FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T), na którą CUPT – jako Instytucja Pośrednicząca – planuje rozpocząć nabór na przełomie 2023/2024 r.

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie w ramach projektów lotniskowych? Te, które obejmują:

  • zakup urządzeń i systemów do kontroli, osób, bagażu, ładunków i poczty;
  • budowę obiektów oraz zakup sprzętu, które służą poprawie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie airside;
  • dostosowanie i modernizację infrastruktury oraz zakup sprzętu dla zapewnienia ochrony w obszarze obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego (security);
  • budowę obiektów infrastruktury komunikacji, nawigacji i dozorowania, rozbudowę i modernizację systemów zarządzania ruchem lotniczym (wynikających z SESAR) oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego (safety);
  • projekty związane z ochroną środowiska lub łagodzeniem/ograniczeniem negatywnego oddziaływania portów lotniczych na środowisko naturalne, w tym m.in. inwestycje przyczyniające się do monitoringu i/lub redukcji poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody, podniesienia efektywności energetycznej, poprawy gospodarki wodno‐ściekowej, ochrony różnorodności biologicznej, zapewnienia dostępności alternatywnych paliw ekologicznych*.

Kto może zostać wnioskodawcą? Istniejące regionalne porty lotnicze – spełniające definicję z art. 2 pkt 153 GBER, wchodzące w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)**– oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Kwota środków przeznaczona do dofinansowania: 165 060 000 zł (ostateczna kwota zostanie obliczona wg kursu euro obowiązującego w okresie ogłoszenia konkursu).

Informacje dodatkowe:

Zaplanowany został jeden nabór w trybie konkurencyjnym w ramach dostępnej kwoty dofinansowania.

Przydatne linki:

Harmonogram naborów wniosków dla programu FEnIKS

Kryteria wyboru projektów

* Pod pojęciem „alternatywne paliwa ekologiczne” należy rozumieć działania służące zapewnieniu dostępności w portach lotniczych zrównoważonych paliw lotniczych (Sustainable Aviation Fuels – SAF), a także rozwojowi infrastruktury paliw alternatywnych (energia elektryczna i wodór).

** Wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności art. 7 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2021/1058 (rozporządzenie EFRR i FS).

FEnIKS

Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA 04 kwietnia 2024 | FEnIKS
Nabór niekonkurencyjny dla GDDKiA

Ogłaszamy nabór niekonkurencyjny w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Nabór z łączną kwotą dofinansowania ponad 3,5 mld złotych kierujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej arrow
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej 02 kwietnia 2024 | FEnIKS
Ruszył niekonkurencyjny nabór wniosków w ramach pomocy technicznej

Wystartował nabór niekonkurencyjny w ramach PT FEnIKS dla służb administracyjnych wojewodów, służb nadzoru budowlanego na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz służb konserwatorów zabytków na szczeblu centralnym i wojewódzkim, realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS, CEF i CEF2 w 2024 r.

Więcej arrow
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS” 28 marca 2024 | FEnIKS
Zapowiedź konferencji „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”

Już niebawem, bo 11-12 czerwca 2024 r. odbędzie się kolejna konferencja w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego. Tym razem tematem będą „Dzieci i seniorzy w transporcie publicznym – zadanie dla projektów z FEnIKS”.

Więcej arrow
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski 29 lutego 2024 | FEnIKS
Komisja Europejska odblokowała blisko 600 mld złotych dla Polski

Komisja Europejska wydała dzisiaj decyzję potwierdzającą spełnienie przez Polskę warunku podstawowego dot. stosowania Karty Praw Podstawowych. Dotychczas uznawany za niespełniony zarówno dla FEnIKS jak i FEPW, blokował on refundacje wydatków w ramach wszystkich programów objętych Umową Partnerstwa.

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top