Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

26 maja 2022 | Krajowy Plan Odbudowy

Konsultacje kryteriów wyboru projektów w ramach KPO „Pasażerski tabor kolejowy”

W związku z planowaną rolą Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Jednostki Wspierającej Ministra Infrastruktury w realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zapraszamy wszystkich przewoźników kolejowych oraz producentów taboru kolejowego do udziału w konsultacjach kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach komponentu E2.1.2. KPO „Pasażerski tabor kolejowy” – w zakresie pasażerskiego taboru kolejowego, służącemu wykonywaniu przewozów regionalnych.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii i sugestii co do kształtu kryteriów oraz potwierdzenie wykonalności wybranych przedsięwzięć w horyzoncie czasowym do końca drugiego kwartału 2026 roku.

W ramach KPO obowiązywać będą następujące rodzaje kryteriów:

  1. kryteria horyzontalne – obowiązują wszystkie przedsięwzięcia;
  2. kryteria szczegółowe – mogą być określone przez Ministerstwo Infrastruktury/CUPT i są dostosowane do specyfiki określonych inwestycji i konkursów.

Kryteria horyzontalne – weryfikacja spełniania kryteriów następuje poprzez ocenę zerojedynkową (‘0’-‘1’). Niespełnienie któregokolwiek kryterium horyzontalnego (ocena ‘0’) powoduje wykluczenie przedsięwzięcia z (dalszej) oceny i tym samym skutkuje brakiem możliwości finansowania środkami planu rozwojowego, chyba że dane kryterium horyzontalne zakłada możliwość wskazania i uzasadnienia oceny ‘nie dotyczy’.

Kryteria szczegółowe – projekt kryteriów został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury/CUPT. Ocena przedsięwzięć w ramach kryteriów szczegółowych dokonywana jest poprzez ocenę zerojedynkową (‘0’-‘1’) oraz ocenę punktową.

Przedsięwzięcia będą oceniane w konkursie na podstawie informacji przedstawionych we wnioskach o objęcie wsparciem lub innych dokumentach (np. w załącznikach) złożonych lub przedstawionych w trybie i zakresie określonym przez Ministerstwo Infrastruktury/CUPT.

Konsultacjom będą podlegać wyłącznie kryteria szczegółowe.

Uwagi oraz sugestie można przesyłać w terminie do 8 czerwca na adres kpo@cupt.gov.pl.

13 czerwca o godzinie 10:00 zorganizujemy dla Państwa spotkanie konsultacyjne w trybie on-line, podczas którego zaprezentujemy kryteria oraz zgłoszone uwagi.

Zgłoszenia przyjmujemy do do 10 czerwca 2022 r. pod tym adresem.

Zapraszamy do konsultacji!

Krajowy Plan Odbudowy

Konsultacje kryteriów wyboru projektów w ramach KPO „Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)” 09 stycznia 2023 | Krajowy Plan Odbudowy
Konsultacje kryteriów wyboru projektów w ramach KPO „Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)”

Zapraszamy wszystkie miasta (i operatorów), w których działają systemy tramwajowe, do udziału 8 lutego w konsultacjach kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach komponentu E1.2.1 KPO „Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)”. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2023 roku.

Więcej arrow
Zakończenie procesu konsultacji kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” 30 listopada 2022 | Krajowy Plan Odbudowy
Zakończenie procesu konsultacji kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)”

Zakończył się proces konsultacji publicznych i Ministerstwo Infrastruktury zaakceptowało kryteria szczegółowe dla wyboru przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla komponentu E.

Więcej arrow
Zakończenie procesu konsultacji kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Pasażerski tabor kolejowy (regionalny)” 23 sierpnia 2022 | Krajowy Plan Odbudowy
Zakończenie procesu konsultacji kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Pasażerski tabor kolejowy (regionalny)”

Informujemy o zakończeniu procesu konsultacji publicznych i zaakceptowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury kryteriów szczegółowych dla wyboru przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla komponentu E (1.2, 3.1).

Więcej arrow
Konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” 19 sierpnia 2022 | Krajowy Plan Odbudowy
Konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)”
Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top