Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

31 marca 2023 | Krajowy Plan Odbudowy

KPO: Zapowiedź naboru wniosków w komponencie E (pasażerski tabor kolejowy)

Przedmiot konkursu

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące inwestycji w pasażerski tabor kolejowy do przewozów regionalnych. Tabor powinien być zeroemisyjny/elektryczny oraz wyposażony w europejski system zarządzania ruchem kolejowym (European Rail Traffic Management System, ERTMS).

Typ przedsięwzięć podlegających wsparciu

Zakup pasażerskiego taboru kolejowego.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu

  • przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich (forma prawna – kod 116, 117);
  • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430, kod 431).

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć

Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi: 2 162 032 705,00 zł. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs w trakcie trwania konkursu, w drodze zmiany Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, dalej zwanego „Regulaminem”, lub po rozstrzygnięciu konkursu.

Maksymalny poziom wsparcia UE dla przedsięwzięcia wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 30 880 000 zł za jeden pojazd.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o objęcie przedsięwzięć wsparciem

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy składać w formie określonej w Regulaminie, w terminie od 2 maja 2023 r.  do 31 maja 2023 r. do godz. 23:59.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem wraz z załącznikami należy sporządzić i złożyć w  aplikacji WOD2021 zgodnie z Instrukcją, stanowiącą załącznik do Regulaminu. Okres składania wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem może zostać wydłużony w drodze zmiany Regulaminu lub na podstawie § 3 ust. 9 Regulaminu. Informacja o wydłużeniu terminu na złożenie wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej JW. Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku o objecie przedsięwzięcia wsparciem jest rozumiana jako termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej do JW w aplikacji WOD2021.

Adres siedziby CUPT:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Gdzie szukać informacji

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, który podany jest do publicznej wiadomości na internetowej JW (www.cupt.gov.pl).

Kontakt w sprawie konkursu

Pytania dotyczące procedury wyboru przedsięwzięć oraz składania wniosków w ramach konkursu można przesyłać na email: kpo-taborkolej@cupt.gov.pl.

Pytania wraz z odpowiedziami będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl. Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 15 maja 2023 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

Baza wiedzy o konkursie

Cała baza wiedzy wraz z niezbędnymi materiałami w zakresie konkursu znajduje się w dedykowanej zakładce konkursowej.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top