Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Komponent: E2.1.2 – Pasażerski tabor kolejowy

Składanie wniosku konkursowego

Status konkursu
info Nabór wniosków zakończony
ikona - Konkurs rozstrzygnięty Konkurs rozstrzygnięty
Komponent: E2.1.2 – Pasażerski tabor kolejowy
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | Komponent E
Składanie wniosku

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy składać w formie określonej w Regulaminie, w terminie od 2 maja 2023 r.  do 15 czerwca 2023 r.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem wraz z załącznikami należy sporządzić i złożyć w  aplikacji WOD2021 zgodnie z Instrukcją, stanowiącą załącznik do Regulaminu. Okres składania wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem może zostać wydłużony w drodze zmiany Regulaminu lub na podstawie § 3 ust. 9 Regulaminu. Informacja o wydłużeniu terminu na złożenie wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej JW. Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku o objecie przedsięwzięcia wsparciem jest rozumiana jako termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej do JW w aplikacji WOD2021.

Adres siedziby CUPT:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Rozstrzygnięcie konkursu

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji zaakceptowała listę ocenionych przedsięwzięć w ramach Konkursu nr KPOD.09.08-IW.02-001/23.

Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu

Lista członków KOP

Dla Beneficjenta

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top