Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

23 marca 2023 | POIiŚ 2014-2020

Bezpieczny pieszy – 257 projektów samorządowych zwiększających bezpieczeństwo na drogach

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych. Dofinansowanie unijne na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, takich jak szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce otrzyma 257 projektów na łączną kwotę ponad 71 mln zł.

Konkurs „Bezpieczny pieszy” to kolejny etap działań edukacyjnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów oraz edukacji dzieci w szkołach.

Podejmujemy działania związane z poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nasz resort wspiera w tych zadaniach wszystkie samorządy – mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg są niezwykle istotne, a 257 projektów z pozytywną oceną konkursową jest tego najlepszym przykładem. Samorządy otrzymają pieniądze na doposażenie przejść dla pieszych, a także wprowadzenie w szkołach edukacji komunikacyjnej. Jej głównym celem jest nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania placówki edukacyjnej. Wysokość dofinansowania z UE to do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Połączenie działań edukacyjnych z doposażeniem przejść dla pieszych oraz doposażeniem placówek edukacyjnych w narzędzia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwoli osiągnąć kompleksową poprawę bezpieczeństwa na drogach, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych i rowerzystów – mówił szef MFiPR.

Działania rządu zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach opierają się na trzech filarach: to inwestycje, edukacja i legislacja. Dzisiaj mówimy o tych pierwszych dwóch komponentach. Cieszę się, że różne podmioty mogą uzyskiwać wsparcie na projekty dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko ze środków krajowych – jak w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – ale i ze środków europejskich – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Osiągnęliśmy wiele w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii liczba ofiar wypadków spadła poniżej 2000, a nawet poniżej 1900. To sukces, ale nie wolno nam się zatrzymać. Naszym wielkim zadaniem jest dalsza poprawa warunków widoczności na przejściach dla pieszych, jeszcze lepsza ochrona niechronionych uczestników ruchu drogowego i edukacja – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Konkurs „Bezpieczny pieszy” to kolejny przykład pozytywnych zmian, jakie zachodzą w naszym kraju za sprawą funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Działania takie jak edukacja i wyposażenie placówek w odpowiednie narzędzia, mają szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, będącego jednym z celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dlatego jako CUPT kompleksowo wspieramy beneficjentów chroniących najsłabszych uczestników ruchu drogowego – pieszych – mówiła Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakres konkursu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” objął rozwiązania z inżynierii ruchu oraz zakresu edukacji komunikacyjnej, które są możliwe do szybkiego wprowadzenia (zakup i montaż), obejmujące m.in.:

 • wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne), wyniesienie przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów
 • azyl dla pieszych
 • ogrodzenie/balustrada; próg wyspowy, płytowy, listwowy
 • wyświetlacz prędkości
 • wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”) – dla pieszych lub rowerzystów
 • sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych
 • miasteczko rowerowe stacjonarne lub mobilne
 • miasteczko ruchu drogowego
 • symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.

Konkurs „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, jak i nowelizacja ustawy z 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”, stanowią działania nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Tylko kompleksowe kroki są gwarantem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnej grupy – pieszych i rowerzystów.

Źródło: MFiPR.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top