Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

14 grudnia 2022 | POIiŚ 2014-2020

Fundusze UE: Przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o dofinansowanie dla projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I”, wartość zaplanowanej inwestycji wyniesie ponad 1,3 mld złotych. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozwój infrastruktury transportowej jest jednym z celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dlatego jako CUPT kompleksowo wspieramy beneficjentów w ich realizacji, w tym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który zmodernizuje kolejne stacje kolejowe. Dzięki środkom z Unii Europejskiej polski  transport staje się bardziej nowoczesny, bezpieczny i komfortowy, co odczuwa każdy obywatel Polski – mówi pani Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Mamy już przyjęty przez Komisję Europejski Program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Program FEnIKS został zatwierdzony we wrześniu. Wszystkie programy Polityki Spójności na lata 2021-2027 zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i nie ma przeszkód, żeby ruszyło wydawanie środków na projekty i konkursy. To jest bardzo dobra wiadomość dla Polski i polskiej gospodarki – powiedział podczas wystąpienia przedstawiciel Komisji Europejskiej, pan Przemysław Kalinka.

Warszawski Węzeł Kolejowy

Projekt jest zlokalizowany na obszarze województwa mazowieckiego w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego (“WWK”) na linii średnicowej.

WWK jest  istotnym elementem infrastruktury kolejowej w skali Polski, jak i Europy. Kluczowym elementem WWK jest linia średnicowa obejmująca odcinek linii kolejowych pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, przebiegająca częściowo tunelem średnicowym przez ścisłe centrum Warszawy. Linia średnicowa jest podzielona na część dalekobieżną i podmiejską. Na linii średnicowej prowadzony jest wyłącznie ruch pasażerski.

Prace na warszawskiej linii średnicowej to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Inwestycja niezwykle ważna, oczekiwana i potrzebna, pozwoli zwiększyć zdolności przepustowe Warszawskiego Węzła Kolejowego . Mam nadzieję, że prace przebiegną sprawnie, a ich efekty ułatwią pasażerom podróżowanie koleją w aglomeracji warszawskiej – mówi Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Projekt stanowi część następujących korytarzy transportowych TEN-T:

 • Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie;
 • Morze Północne – Morze Bałtyckie.

To niewątpliwie najważniejsza i jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji dla warszawskiego węzła kolejowego, a jej realizacja będzie ważnym elementem lokalnych, ale też krajowych i międzynarodowych szlaków kolejowych – powiedział minister funduszy i rozwoju regionalnego Grzegorz Puda.

Szef MFiPR podkreślił, że rozwój transgranicznych szlaków kolejowych, które połączą kraje członkowskie UE, jest jednym z priorytetów polityki transportowej UE.

Wyremontowane linie kolejowe to wyższy wzrost gospodarczy i łatwiejszy przewóz towarów. To bardzo istotny czynnik w kontekście wojny w Ukrainie, a Polska jest obecnie głównym oknem na świat do eksportu towarów ukraińskich – mówił minister Puda.

Minister podkreślił wagę rozwoju kolei, przy pomocy której towary z Ukrainy będą tranzytem przez Polskę wysyłane m.in. do Europy Zachodniej.

Niedogodności na linii średnicowej

Inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowane na linii średnicowej niegodności, czyli m.in.:

 • W godzinie szczytowej notowane są przekroczenia zdolności przepustowej, obliczonej zgodnie z wytycznymi karty UIC406 dla granicznego czasu zajętości infrastruktury.
 • Brak separacji ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, co powoduje niedogodności dla pasażerów oraz kolizyjne trasy wylotowe z linii średnicowej.
 • Brak wystarczającej ilości krawędzi peronowych.
 • Niedostosowanie lokalizacji przystanków do potrzeb mieszkańców (konieczność budowy nowych).
 • Niska prędkość jazd po głowicach rozjazdowych.
 • Kolizyjność jazdy pociągów; ograniczone możliwości elastycznego reagowania na perturbacje ruchowe i minimalizacje opóźnień.
 • Utrudnione ruchy manewrowe pociągów.
 • Niewykorzystany potencjał obszaru byłej stacji Warszawa Główna.

Zakres projektu

Projekt przewiduje:

 • przebudowę 2 stacji (Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna);
 • budowę 2 wiaduktów;
 • przebudowę 2 wiaduktów;
 • budowę 4 kładek dla pieszych;
 • przebudowę 1 przejścia podziemnego dla pieszych.

Zgodnie z założeniami łączna długość odcinków objętych projektem wynosi 20,449 km, z czego w TEN-T 12,275 km.

Dodatkowo projekt obejmuje dostosowanie stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby podróżnych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. efektywnie wykorzystują środki unijne i budżetowe, aby dzięki nim kompleksowo rozwijała się sieć kolejowa. Modernizacja ważnych odcinków linii oraz stacji zwiesza rolę kolei. Dzięki środkom z Unii Europejskiej będziemy mogli uzyskać refundację już poniesionych wydatków na prace na stacjach Warszawa Główna, Warszawa Gdańska i Warszawa Zachodnia – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Szczegóły projektu

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Numer i nazwa projektu: POIS.05.01.00-00-0044/22-00 „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I”

Oś priorytetowa i działanie: Działania 5.1 Rozwój transportu kolejowego sieci TEN-T w ramach osi priorytetowej V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Wartość całkowita: 2 639 584 830,86 PLN

Wartość kwalifikowalna: 1 586 817 305,55 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 348 794 709,71 PLN

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top