Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

31 lipca 2023 | POIiŚ 2014-2020

Kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.

Chodzi o projekt „Działania edukacyjne na rzecz ograniczania jazdy z nadmierną prędkością mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego” współfinansowany ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Projekt wpisuje się w główny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który przyczynia się do zrównoważonego wzrostu, gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, gdzie cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Koszty kwalifikowalne projektu obejmują zakup czasu antenowego w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych wraz z emisją spotu reklamowego, mającego na celu przeprowadzenie kampanii społecznej. Dodatkowo, projekt uwzględnia wydatki osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia założonych celów edukacyjnych i społecznych.

Głównym celem dofinansowanego projektu jest kampania społeczna, która zwraca uwagę na problem nadmiernej prędkości podczas jazdy oraz na konsekwencje i zagrożenia z tego tytułu zarówno dla kierowcy, jak i innych użytkowników dróg.

Kampania społeczna ruszyła 1 lutego 2023 roku i planowo zakończy się 31 grudnia 2023 roku. Poprzez emisję spotu reklamowego, KRBRD ma na celu zmniejszenie liczby wypadków i potencjalnych zagrożeń na drogach, co przełoży się na wzrost jakości życia oraz poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Projekt ma wyraźnie podkreślony wymiar społeczny i ma za zadanie skutecznie zachęcać uczestników ruchu drogowego do zmiany swoich postaw i zachowań w kontekście przestrzegania ograniczeń prędkości.

Działania edukacyjne na rzecz ograniczania jazdy z nadmierną prędkością odgrywają kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Skierowana do społeczeństwa kampania przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby wypadków.

Szczegóły projektu

Wydatki całkowite: 6 300 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 6 000 000,00 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania z UE (FS): 5 100 000,00 PLN

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top