Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

04 sierpnia 2022 | POIiŚ 2014-2020

KE przyjęła zmiany w POIiŚ

Najważniejszym celem zmian jest wprowadzenie do POIiŚ II transzy instrumentu REACT-EU – dodatkowych pieniędzy na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19.

93 mln euro, czyli ok. 435 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono przede wszystkim na:

  • rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego (70,1 mln euro, czyli ok. 330 mln zł),
  • wsparcie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (19,2 mln euro, czyli około 90 mln złotych).

Do kiedy można skorzystać ze środków

Z tych pieniędzy można skorzystać do końca 2023 roku. Mogą one pokryć wydatki, które zostały poniesione od 1 lutego 2020 r. Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniesie 100%. Takie rozwiązanie zmniejszy obciążenie budżetu państwa w związku z kryzysowymi działaniami naprawczymi w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

Zakres wsparcia

Zakres wsparcia REACT-EU został uzupełniony o inwestycje w transport publiczny w miastach, m.in.:

  • wymianę taboru autobusowego i tramwajowego,
  • systemy ITS,
  • infrastrukturę węzłową lub liniową,
  • przygotowanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

W sektorze zdrowia obejmie dodatkowo powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które będą mogły kupić sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań.

Zmiana programu umożliwia również przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na kolejną edycję programu „Mój prąd”, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej środków trafi też na Projekt termomodernizacji szkół publicznych.

Stopa dofinansowania

Ponadto dla osi priorytetowych programu, które są finansowane z Funduszu Spójności, tymczasowo zastosowano stopę dofinansowania w wysokości 100%. Dotyczy to wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność do KE za rok obrachunkowy 2021/2022.

Zastosowanie takiego rozwiązania jest możliwe na podstawie unijnego pakietu CARE. Obejmuje on działania polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie. Cele rozwiązania jest chwilowe złagodzenie obciążenia budżetu państwa, wynikającego z konieczności odpowiedzi na sytuację kryzysową w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Zmieniony program dostępny jest na stronach Funduszy Europejskich.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top