Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

10 maja 2022 | POIiŚ 2014-2020

Technologie wodorowe a fundusze unijne

Organizatorami wydarzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej im. Grażyny Gęsickiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie były:

  • Klaster „Luxtorpeda 2.0”,
  • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Założenia konferencji

Podczas piątkowej konferencji odbyło 3 sesje prezentacyjne. Część prelekcyjną rozpoczęła się przedstawieniem wpływu dofinansowań unijnych na park taborowy polskich przewoźników kolejowych.

Pierwsza sesja

Dalsze wystąpienie zostało poświęcone problematyce relacji między technologią wodorową w szeroko pojętym transporcie publicznym a prawem krajowym i unijnym. Pierwszą sesję prezentacji zakończyło przedstawienie zagadnienia dofinansowania i realizacji projektów wodorowych w oparciu o studium przypadku.

Druga sesja

Temat bezpieczeństwa, dostępności i efektywności, tj. kluczowych informacji o wodorze rozumianym jako paliwo alternatywne dla transportu publicznego, wprowadził uczestników do kolejnej, drugiej sesji prezentacji. Następnie przedstawiono analizę porównawczą dotycząca pojazdów wodorowych oraz pojazdów konwencjonalnych. Sesję drugą zakończyło poruszenie problematyki obecnego statusu szeroko pojętej infrastruktury tankowania.

Trzecia sesja

Trzecia sesja prezentacji skupiła się się na refleksji dotyczącej oczekiwań, dylematów i zagrożeń związanych z zastosowaniem wodoru w transporcie publicznym, jak również analizie potencjału rynku na technologie wodorowe w transporcie kolejowym.

Panel dyskusyjny na zakończenie

Konferencję zwieńczył, zapowiadany w agendzie, bardzo ciekawy i bogaty w dyskusję oraz wymianę zdań panel dyskusyjny na temat stanu gotowości do realizacji wodorowych projektów transportowych, w którym głos zabrali zarówno przedstawiciele przewoźników kolejowych, jak i producentów taboru.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top